Griep: hoe loods ik mijn kinderen veilig door de winter?

Griep: hoe loods ik mijn kinderen veilig door de winter?

Het aanleren van gezond gedrag heeft nog niemand geschaad

De Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) heeft geleid tot een hernieuwde belangstelling voor gezonde gewoonten. In de pers wordt telkens opnieuw de aandacht gevestigd op het belang van propere handen. Regelmatig handen wassen is de boodschap. Dat is natuurlijk vaak rapper gezegd dan gedaan, sommige kinderen raken maar moeilijk overtuigd van het nut van propere handen.

Zij kunnen toch op het goede spoor gezet worden, mits het toepassen van enkele eenvoudige truucjes. Helpen afwassen is niet alleen nuttig, maar bovendien hebben de kinderen onbewust ook hun handen gewassen door ze in het warme water te steken. Maar vaak kunnen kleine dingen kinderen aansporen tot iets te doen wat ze normaal niet graag doen. Het kiezen van de juiste zeep bijvoorbeeld, zowat wat kleur als wat link met de kinderwereld betreft. Een flacon met stripfiguren kan al een stap in de goede richting betekenen.

Handen wassen is belangrijk, maar er zijn nog meer gezonde gewoonten. Niezen en hoesten in de arm is er zo eentje. Als kind hebben we meestal geleerd om dat te doen met de hand voor de mond. Zo worden echter een aantal kiemen doorgegeven telkens als een kind iemand aanraakt, want de ziektekiemen zijn als gevolg van het hoesten en niezen op de hand beland.

Ook het gebruik van papieren zakdoekjes kan een belangrijke stap in de goede richting betekenen. Door die papieren zakdoekjes belanden de ziektekiemen in de afvalmand en kunnen ze niet aan een zwerftocht door het huis beginnen. Het werkt niet altijd, maar het is alleszins het proberen waard.

Geef altijd het goede voorbeeld. Zelf iets doen, sorteert een groter effect dan wanneer het kind bevolen wordt om iets te doen. Kinderen hebben nu eenmaal de neiging tot (lichte vormen van) ongehoorzaamheid. Maar ook hier geldt: woorden wekken, voorbeelden strekken. Maak een uitgebreide ceremonie van het wassen van de handen of van het niezen en hoesten in de arm. Kinderen zien zo een show(tje) graag en zullen het gegeven voorbeeld snel en graag opvolgen.

Syndicatie