Verkoudheid of griep?

Verkoudheid of griep?

De symptomen van verkoudheid en griep lijken soms sterk op elkaar, maar toch is het belangrijk dat meteen een onderscheid tussen beide aandoeningen wordt gemaakt

Iedereen heeft het in zijn leven al meermaals meegemaakt: je wordt wakker hoestend, kuchtend, niezend en met een licht gevoel van koorts. Dat er iets aan de hand is, is meteen duidelijk. De vraag stelt zich echter meteen: gaat het om verkoudheid of griep? De symptomen van verkoudheid en griep lijken soms sterk op elkaar, maar toch is het belangrijk dat meteen een onderscheid tussen beide aandoeningen wordt gemaakt. Een onschuldige verkoudheid is meestal snel achter de rug, maar een griepaanval kan voor heel wat meer problemen aanleiding geven.

Qua gradatie is er een duidelijk verschil tussen verkoudheid en griep. Een kou is meestal een kwestie van dagen en hoeft niet dadelijk de dagelijkse bezigheden te storen. Zelfs gaan werken is mogelijk met een lichte vorm van verkoudheid. In geval van griep ligt de situatie echter heel anders. Griepaanvallen kunnen serieuze proporties aannemen, met als gevolg dat u soms dagen- tot zelfs wekenlang aan uw bed gekluisterd ligt.

Een belangrijk verschil tussen verkoudheid en griep is dat laatstgenoemde kwaal (meestal) seizoensgebonden is. U kan een verkoudheidje ook in de zomer opdoen, maar de griep is (alleszins op het noordelijk halfrond) gebonden aan het winterseizoen. Bovendien zal een verkoudheid zonder veel bombarie verdwijnen, maar kan een griep- of influenza-aanval veel ernstigere vormen aannemen. In het ergste geval kan bijvoorbeeld een op het eerste gezicht onschuldige griep de basis vormen voor een longonsteking of een andere ernstige kwaal. Voor ernstige zieke grieppatiënten kan zelfs opname in het hospitaal noodzakelijk zijn. Niet te vergeten: elk jaar zijn er een aantal (vooral oudere) mensen die aan de griep sterven.

Het vervelende is dat zowel verkoudheid als griep een aantal gelijkaardige symptomen vertonen of vaak op een vergelijkbare manier beginnen. De man (of vrouw) in de straat weet daarom niet altijd onmiddellijk het verschil te maken tussen verkoudheid en griep, met als gevolg dat hij of zij de aandoening gaan verwaarlozen. Heel wat mensen blijven rondlopen met griep, zich inprentend dat ze slecht hinder van een onschuldige verkoudheid ondervinden. Het zijn precies deze gevallen die soms ernstige gevolge kunnen hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een longontsteking.

Toegegeven, ook de medische wereld (zeg maar de dokters) slagen er niet altijd in om een duidelijk onderscheid te maken tussen verkoudheid en griep. Ze stellen de foute diagnose, met als gevolg dat de patiënten zijn ziektebeeld over- dan wel onderschat.

Voorzichtigheid is in deze materie daarom aanbevolen. Wie last heeft van een verkoudheid die maar niet wil wijken of die zelfs erger wordt, zit meer dan waarschijnlijk met griep opgezadeld. In dat geval is het zaak om zich extra te verzorgen. Aarzel niet en raadpleeg uw dokter. De vraag is uiteraard of u al dan niet (nog) in staat bent om te gaan werken. Is dat niet het geval, dring dan niet aan en blijf enkele dagen thuis tot de ergste griepsymptomen zijn geweken.

Syndicatie