De griepvaccinatie blijft een heikel punt in geval van zwangerschap

De griepvaccinatie blijft een heikel punt in geval van zwangerschap

Vroedvrouwen belangrijk voor griepvaccinatie zwangere vrouwen

Zodra de winter op komst is, ontstaat elk jaar opnieuw de discussie omtrent de griepinenting. Sommige mensen zijn voor, andere zijn contra. Volgens de één helpt het wel degelijk, volgens anderen is het allemaal larie en apekool. Maar feit is dat sommige bevolkingsgroepen wel degelijk belang hebben bij een vaccinatie tegen de griep. Het betreft uiteraard de meest kwetsbare groepen zoals ouden van dagen en zwangere vrouwen. In verband met de laatste categorie voerde een team rond professor Vandijck een onderzoek uit, in de vorm van een rondvraag bij een aantal vroedvrouwen. Bleek dat er nog altijd werk aan de winkel is.

De 370 respondenten behaalden op de kennisvragen een gemiddeld resultaat van 53,4%. Ook bleek dat vroedvrouwen met meer werkervaring beter scoorden dan hun jongere collega’s. De vragenlijst peilde niet alleen naar kennis, maar ook naar attitude en praktijkvoering. Zo gaf 17,4% van de deelnemende vroedvrouwen aan géén voorstander te zijn van griepvaccinatie bij een selectie zwangere vrouwen – 27,2% was dat wél. Meer dan de helft (56,8%) is géén voorstander van vaccinatie in alle trimesters van de zwangerschap.

Slechts één op vijf (19,6%) vroedvrouwen laat zich jaarlijks zélf vaccineren. Maar liefst 76,4% van deze groep is ook voorstander van vaccinatie tijdens de zwangerschap. Op de vraag aan vroedvrouwen of ze het belang van griepvaccinatie zélf ter sprake brengen tijdens een raadpleging, antwoordt 22% dat “nooit” te doen, 59,9% “enkel wanneer ernaar gevraagd wordt” en 17,1% “systematisch, met elke zwangere vrouw”.

Bijna de helft van de ondervraagde vroedvrouwen geeft aan “op regelmatige basis” vragen te krijgen van zwangere vrouwen over griepvaccinatie. Vragen over veiligheid, doeltreffendheid en het aangewezen tijdstip voor toediening komen het vaakst voor. Vragen rond kostprijs passeren het minst de revue.

De WHO-aanbevelingen vormen voor 22,6% de leidraad voor het informeren van zwangere vrouwen. Meer dan een kwart (27,2%) geeft aan zichzelf niet te informeren over het onderwerp, de rest baseert zich op eigen kennis.

Op de vraag of respondenten de griepvaccinatie aanraden tijdens hun praktijkvoering geeft 39% aan dat te doen bij alle zwangere vrouwen “vanaf het tweede trimester van de zwangerschap”. 20,7% doet het ongeacht de fase van de zwangerschap, 8,5% geeft het advies om zich “niet te laten vaccineren”.

Opleiding

De resultaten tonen volgens de onderzoekers aan dat de kennis rond preventieve vaccinatie tegen griep opgekrikt moet worden – en niet alleen bij zwangere vrouwen zelf, zeker ook bij de prenatale zorgverleners. “Dat kan, bijvoorbeeld, door dergelijke thema’s structureel op te nemen in het curriculum van de opleiding vroedkunde en in de permanente bijscholing”, zo besluit prof. dr. Dominique Vandijck.

Syndicatie