Kan het sluiten van scholen de overdracht van Mexicaanse griep (Spaanse griep of H1N1) reduceren?

Kan het sluiten van scholen de overdracht van Mexicaanse griep (Spaanse griep of H1N1) reduceren?

Dat kan inderdaad, maar het is een dure oplossing

Een wetenschappelijke studie uitgevoerd in acht Europese landen heeft aangetoond dat landelijke schoolsluitingen een significante afname in de snelheid van verspreiding van een pandemie tot gevolg kan hebben. De onderzoekers publiceren deze bevindingen in het open access tijdschrift BMC Infectious Diseases. Ze vergeleken de transmissiekansen van griep tijdens weekdagen en weekends/vakantieperiodes en kwamen tot de bevinding dat de overdracht significant lager is in het geval van een algemene schoolsluiting.

Niel Hens, verbonden aan de Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen, leidde een team van Europese onderzoekers om de impact van een algemene schoolsluiting op het aantal contacten in de algemene bevolking in te schatten. Hij maakte hiervoor gebruik van voordien gepubliceerde data van België, Engeland en Wales, Finland, Duitsland, Italië, Luxemburg, Polen en Nederland. "Mathematische modellen, die de verspreiding van infectieziekten beschrijven, maken veronderstellingen over het onderliggende transmissieproces. Eén van deze veronderstellingen is dat een algemene schoolsluiting resulteert in een afname van de blootstellingkans aan besmettelijke ziekten bij kinderen. Tot nu toe had men de impact hiervan nog niet aangetoond", vertelt Hens in deze recente publicatie.

Sociale contacten
Hens en zijn collega's vonden een afname van 10 procent in het aantal sociale contacten waarbij transmissie kan optreden tijdens periodes waarin scholen gesloten zijn. In het weekend stijgt het aantal contacten tussen generaties (gezinscontacten en familiebijeenkomsten) terwijl de contacten tussen personen van eenzelfde leeftijd verminderen: "Kinderen zijn de verspreiders van vele besmettelijke ziekten omwille van frequente en meer intense sociale contacten, hun minder gecontroleerde algemene hygiëne, en een mogelijk grotere secretie van virussen. Dit soort contacten doen afnemen tijdens een pandemie kan van groot belang zijn om ze in te dijken."

De onderzoekers besloten: "Indien we mogen aannemen dat het sociale contactgedrag tijdens een algemene schoolsluiting in een pandemie overeenkomt met het contactgedrag gedurende een vakantieperiode, dan tonen onze resultaten aan dat deze strategie een vermindering in transmissie van ongeveer 21 procent tot gevolg heeft. Deze schatting is echter conservatief vermits, tijdens een pandemie, sociale (weekend)activiteiten zoals sportevenementen en culturele gebeurtenissen wellicht ook zullen afnemen."

Macro-economische impact
Prof. dr. Philippe Beutels van de Universiteit Antwerpen coördineerde ook Europees onderzoek naar de macro-economische impact van pandemische griep. Uit deze studies bleek dat een milde grieppandemie (zoals de huidige) een beperkte reductie in het Bruto Binnenlands Product (BBP) veroorzaakt. Zo zou een milde pandemie het BBP van België reduceren met 0,3 procent zonder schoolsluiting, 0,8 procent met 4 weken schoolsluiting en 1,9 procent met 13 weken schoolsluiting. Onder het slechtste van 28 geteste scenario's worden deze reducties verhoogd tot respectievelijk 1,0 procent, 1,5 procent en 2,6 procent. Massale en langdurige schoolsluitingen zijn dus dure overheidsmaatregelen. Antivirale middelen en vaccinatie kosten hier relatief weinig tegenover, en kunnen zelfs kostenbesparend werken.

Deze studies verschenen in de wetenschappelijke vakbladen ‘European Journal of Health Economics' en ‘Health Economics'.

Syndicatie