Heeft Wereldgezondheidsorganisatie verkeerd gereageerd op Mexicaanse griep?

Heeft Wereldgezondheidsorganisatie verkeerd gereageerd op Mexicaanse griep?

Kritiek op de World Health Organization in verband met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) neemt zienderogen toe

Heeft Wereldgezondheidsorganisatie verkeerd gereageerd op Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1)? Het nieuwe influenza-virus werd uitgeroepen tot een pandemie, terwijl daar volgens sommige wetenschappers helemaal geen reden toe was. De kritiek op de World Health Organization in verband met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) neemt zienderogen toe. De WHO heeft beloofd dat ze de hand in eigen boezem gaat steken.

Voorlopig gebeurt er echter nog niets, dit om de eenvoudige reden dat de dreiging van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) nog niet volledig is weggegevallen. De Europese beleidsmakers willen bij hoogdringendheid wel een debat over de influenza-epidemie, meer bepaald wat betreft de aanpak van de uitbraak van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1).

Christy Feig, woordvoerder van de WHO, verklaarde dat haar organisatie momenteel haar standpunt nog niet heeft betaald. Critici zijn van mening dat het foutief uitroepen van een pandemie niet in het belang van de wereldgezondheid is, wel integendeel. Een te voorbarig uitroepen van de pandemie heeft in het geval van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) tot veel onnodige kosten en uitgaven geleid. De vraag is of de problemen niet anders aangepakt konden worden. Bovendien bleek de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) veel minder dodelijk dan aanvankelijk werd voorgehouden.

De Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) startte stormachtig, maar doofde vervolgens als een nachtkaars uit. De geleverde inspanningen hebben uiteraard mensenlevens gered, maar de vraag is of een andere spreiding van de krachten niet tot een gelijkaardig resultaat zou geleid hebben. De Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) heeft minder dodelijke slachtoffers gevergd dan een normale seizoensgriep. Die is anderzijds door de opkomst van de nieuwkomer wel gedeeltelkj naar de achtergrond verdwenen.

Anderzijds is het wel zo dat de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) het grieplandschap grondig dooreengeschud heeft. Bij een gewone seizoensgriep werden vooral ouderen het slachtoffer, in het geval van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) waren veel kinderen en jonge volwassenen getroffen. Met name bij zwangere vrouwen viel een relatief hoge dodentol. Het WHO zal de situatie evolueren en vervolgens haar standpunt met betrekking tot de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) uiteenzetten.

Syndicatie