Vaccin tegen Mexicaanse griep zal sneller dan verwacht klaar zijn

Vaccin tegen Mexicaanse griep zal sneller dan verwacht klaar zijn

Eén op de acht dodelijke slachtoffers van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) is een zwangere vrouw

Een aantal grote farmabedrijven werken aan een recordtempo voor het ontwikkelen van een virus tegen de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1). Bedoeling is om het vaccin klaar te hebben tegen de komst van het winterseizoen op het noordelijk halfrond. Dat lijkt wel te lukken, de onderzoekers zouden zelfs een zekere voorsprong hebben opgebouwd. Daardoor zou het virus al in september beschikbaar zijn en niet pas half oktober zoals eerst was vooropgesteld. Oktober zou aan de late kant kunnen zijn, want in het slechtste geval kan het griepseizoen dan al zijn begonnen.

Volgens de gezondheidsinstanties in de Verenigde Staten kunnen al in september 40 miljoen dossisen voor vaccinatie tegen Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) beschikbaar zijn. Vervolgens gaan er nog eens 80 miljoen dosissen beschikbaar zijn in oktober. Algemeen wordt verwacht dat ook de Europese landen wat vroeger dan verwacht over de vaccins kunnen beschikken. Een juiste datum is nog niet vooropgeschoven, maar het zou niet echt verbazen wanneer de eerste vaccins eveneens in september beschikbaar zijn.

Volgens Robin Robinson, hoofd van de Biomedical Advanced Research Development Authority (de instelling die in de Verenigde Staten belast is met de inkoop van de vaccins) zijn de wetenschappers er in geslaagd om het rendement van het gebruikte antigen te verhogen en daardoor neemt de druk op de farmaceutische bedrijven af. De makers van het vaccin hadden eerst gerekend op een rendement van het antigen van 50 tot 75% en dat is minder dan bij gewone influenza- of griepvaccins. Het uiteindelijke rendement zou nu toch hoger liggen dan de opgegeven 50 tot 75%. Daarmee lijken de overheden een stap voorwaarts te hebben gezet in de bestrijding van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1).

Robinson zei op een meeting voor dokters en wetenschappers op het U.S. Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta dat de Verenigde Staten 182 miljoen dosissen van het vaccin hebben gesteld. 20 miljoen dosissen van het antigen zouden al zijn geproduceerd. Er wordt nu volop geëxperimenteerd met het antigen, kwestie van de veiligheid en de juiste dosering er van aan de weet te komen. Robinson sluit niet uit dat het rendement van het antigen nog verder kan worden opgetrokken.

Momenteel is alles beschikbaar om een virus te ontwikkelen dat goed in eieren kan groeien. De Amerikanen zijn dus in alle geval op alles voorbereid, zelfs op een worst-case scenario. Hoewel het vaccin mogelijk al in september beschikbaar kan zijn, zullen toch nog testen op de veiligheid er van uitgevoerd moeten worden. Daardoor kan de uiteindelijke beschikbaarheid van het vaccin nog wat vertraging oplopen.

De vraag is nu natuurlijk wie het eerst voor vaccinatie in aanmerking komt. De meest voor de hand liggende categorie lijkt alleszins die van de zwangere vrouwen te zijn. Eén op de acht dodelijke slachtoffers van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) blijkt namelijk een zwangere vrouw te zijn. Daarnaast krijgen ook zorgverstrekkers en baby’s jonger dan 6 maanden voorrang, evenals uiteraard mensen van 65 jaar en ouder. Laatstgenoemde groep lijkt echter over meer natuurlijke weerbaarheid tegenover het virus te beschikken. Volwassenen van meer dan 25 jaar zullen moeten wachten tot er voldoende vaccins beschikbaar zijn.
 

Syndicatie