Waarom een vaccinatie tegen de griep toch altijd nuttig en nodig is

Waarom een vaccinatie tegen de griep toch altijd nuttig en nodig is

Onderschat de griep vooral niet

Vooral oudere mensen slaken een zucht van opluchting wanneer het winterseizoen weer eens achter de rug is. Elke winter eist de griep namelijk een aantal slachtoffers, vooral bij oudere mensen. Het spuitje tegen de griep is voor velen dan ook vaste prik bij het begin van de herfst, dit als voorzorgsmaatregel tegen de griepepidimie die ongetwijfeld gaat komen. Maar ook andere bevolkingsgroepen die een groter risico lopen doen er goed aan om zich een prik te laten geven. Daarbij denken we op de eerste plaats aan zwangere vrouwen. De praktijk wijst namelijk uit dat die deze prik vaak ‘vergeten’.

Onderzoek wees uit dat de sleutel voor het verhogen van de vaccinatiegraad bij zwangere vrouwen ligt bij de zorgverleners. Om de toestand in ons land in kaart te brengen, lanceerden de UHasselt en VBOV een enquête bij 610 vroedvrouwen – van wie er uiteindelijk 370 de vragenlijst invulden. Inge Tency (VBOV): “Het geven van gezondheidsvoorlichting is een belangrijke taak van vroedvrouwen. Aangezien vroedvrouwen vaak rechtstreeks in contact komen met zwangere vrouwen vormen zij dus de aangewezen personen om hen en hun partner correct te informeren over het belang van griepvaccinatie.”

Uit de studie bleek om te beginnen dat slechts een vierde (28,5%) van de respondenten op de hoogte is van de WHO-aanbeveling aan zwangere vrouwen om zich in te enten tegen de seizoensgriep (en dat tijdens alle trimesters van de zwangerschap). 78,5% is zich bewust van het feit dat mogelijke complicaties verbonden aan vaccinatie minder ernstig zijn dan de complicaties na een griepinfectie tijdens de zwangerschap.

Twee op drie deelnemers (66,6%) zeiden in de enquête te weten dat zwangere vrouwen, in vergelijking met andere vrouwen, een verhoogde kans hebben op hospitalisatie als gevolg van een griepinfectie. Een vijfde van de ondervraagde vroedvrouwen is niet op de hoogte van het feit dat een griepinfectie leidt tot een groter risico op vroeggeboorte, laag geboortegewicht, miskraam of neonataal overlijden. 63,6% weet dat een baby van een niet-gevaccineerde moeder minder goed beschermd is in zijn/haar eerste levensmaanden dan een baby van een vrouw die wél een inenting kreeg tijdens de zwangerschap. Tot slot weet 7,1% dat het griepvaccin gedeeltelijk wordt terugbetaald.

Syndicatie