Kinderen onder 14 jaar meest kwetsbaar voor Mexicaanse griep

Kinderen onder 14 jaar meest kwetsbaar voor Mexicaanse griep

Een opvallende vaststelling met de Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) op komst is dat kinderen er makkelijk mee besmet worden dan oudere mensen

De Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) onderscheidt zich op verschillende manieren van de traditionele griep zoals we die allemaal kennen. Een opvallende vaststelling met de Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) op komst is dat kinderen van minder dan 14 jaar er makkelijk mee besmetbaar worden dan oudere mensen van 60+.

Dat is vooral merkwaardig omdat bij de traditionele influenza-periodes het vooral de ouderen van dagen zijn die de meeste risico’s lopen. Een studie uitgevoerd door het U.S. Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta blijkt op basis van het beschikbare cijfermateriaal dat kinderen in de leeftijd tussen 5 en 14 jaar momenteel de grootste risicogroep vormen wat betreft besmetting met Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1).

Op basis van de meer dan 1.500 gevallen bleek dat per 100.000 mensen 147 kinderen tussen 5 en 14 jaar de Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) opliepen. Bovendien werden er in de doelgroep zeven gevallen met dodelijke afloop opgetekend. Bij de ouderen van de dagen – 60 jaar of ouder – lag het aantal gevallen beduidend lager.

Dat heeft mogelijk te maken met de aanwezigheid van meer antilichamen in oudere mensen, die voor 1957 al in contact zijn gekomen met een voorloper van het H1N1 virus. De griepaanvallen die na 1957 de wereld teisterden, waren van de H2N2 variant. Het is vrij zeldzaam dat oudere mensen meer weerstand hebben tegen een bepaalde ziekte dan kinderen, maar in het geval van de Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) is dat dus duidelijk het geval.

Op basis van de studie hebben de Amerikaanse autoriteiten al besloten om voorrang te geven aan de jeugd bij het toedienen van vaccins betreft zodra deze voorradig zijn. Jongeren moeten die prioriteit echter delen met gezondheidswerkers, met zwangere vrouwen en met mensen die vanwege hun zwakke gezondheid zich sowieso in een risicogroep bevinden. Het zijn deze risicogroepen die eerst gevaccineerd gaan worden tegen de Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1).

Dat de Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) niet onderschat moet worden, bewijzen de cijfers over het doktersbezoek in Nieuw-Zeeland over een periode van bijna drie maanden. Volgens een rapport verschenen in CDC’s Morbidity and Mortality Weekly Report bezochten in de verslagperiode 1.518 mensen per 100.000 en per week een plaatselijke dokter met griepverschijnselen. In geval van een ‘normale’ griep is een doktersbezoek van 100 tot 149 mensen per 100.000 inwoners een gewoon verschijnsel. Opvallend was ook dat in sommige regio’s het doktersbezoek veel hoger lag dan in andere regio’s. Dat betekent dat de Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) zich naargelang van de regio al dan niet krachtiger kan verspreiden.

Verwacht wordt dat een gelijkaardige beweging zich ook in West-Europa gaat voordoen wanneer het seizoen van de Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) hier haar hoogtepunt bereikt.

Syndicatie