Nieuwe medicijnen voor griep (ook H1N1) op komst

Nieuwe medicijnen voor griep (ook H1N1) op komst

Strijd tegen Mexicaanse of varkensgriep (H1N1) nog niet gestreden
Onderhuids blijft de vrees bestaan dat het H1N1 virus zich gaat muteren en alsnog tot een pandemie gaat uitgroeien. De vraag voor meer en betere medicijnen is dan ook acuut. Aan de farmaceutische wereld wordt gevraagd om een extra inspanning te doen.
Het goede nieuws is dat er meer geneesmiddelen in de pijplijn zitten. Onder andere Vical Inc. kondigde aan succes te hebben gekend bij het aanmaken van een nieuw vaccin voor H1N1.
Hemispherx BioPharma, BioCryst Pharmaceuticals en Crucell hebben eveneens vooruitgang gemeld bij het aanmaken van nieuwe griepbestrijders.
De tijd dringt echter en misschien moet de aanpak anders worden. De huidige vaccins zijn nog steeds gebaseerd op het kweken van culturen in kippeneieren, een proces dat tergend langzaam verloopt.
Er is echter vooruitgang geboekt met de zogenaamde "cell-based" productie techniek, waar Novartis al aardig mee is opgeschoten. Deze aanpak vergt ongeveer 15 weken.
Andere nieuwe technologie, zoals de op DNA gebaseerde, ligt nog verder in de toekomst. Deze technologie krijgt de job geklust in slechts zes weken. De tijd dringt voor de griepbestrijders, want het gevaar op een pandemie kan op eender welk moment opnieuw opduiken.

 

Syndicatie