Wat zijn de symptomen van griep, vergeleken met die van een verkoudheid

Wat zijn de symptomen van griep, vergeleken met die van een verkoudheid?

Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) of gewone griep, het maakt niet veel uit. De symptomen vertonen een grote gelijkenis.

Griep kan overgaan in een longonsteking

Griep is een rekbaar begrip, heel wat mensen verwarren het met een verkoudheid. Toegegeven, het verschil tussen zo’n eenvoudige kou en een zware griepaanval is niet altijd even duidelijk. Maar met de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) in het land is het toch even opletten geblazen. Meer dan ooit is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen griep en verkoudheid.

Een duidelijk kenmerk is dat griepsymptomen meestal ernstiger zijn dan die van een gewone verkoudheid. Wie een griepaanval krijgt, zal in veel gevallen zich doodziek voelen. Dat is bij een doodgewone verkoudheid zeker niet het geval. In het geval van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) kunnen de verschijnselen zelfs nog een ergere vorm aannemen. Het heeft geen zin om te panikeren (gezonde mensen zullen Mexicaanse griep zonder enig probleem overleven), maar toch is enige voorzichtigheid geboden. In geval van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) kunnen de gevolgen namelijk erger zijn dan bij een gewone griep, zeker bij de meer kwetsbare delen van de bevolking.

Alle griepsymptomen hebben een pijnlijke keel, koorts, hoofdpijn, spierpijn, een verstopte neus, hoesten enzovoort gemeen. In het geval van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) mag u daar nog misselijkheid (overgeven) en diarree aan toevoegen.

De meeste griepsymptomen verdwijnen binnen een tijdspanne van een week of zo, maar de meer ernstigere vormen kunnen wel wat langer blijven hangen. Bovendien is het steeds opletten geblazen voor ergere aandoeningen, waarbij we bijvoorbeeld denken aan longonsteking. Vooral oudere mensen en mensen met ademhalingsproblemen lopen het risico op dergelijke complicaties.

Hebt u last van een longontsteking, dan zal u buiten bovenvermelde griepsymptomen ook last hebben van koorts. Die kan een paar dagen lang verdwijnen om vervolgens weer terug te komen. In dat geval mag u vermoeden dat er meer aan de hand is dan gewoon maar een verkoudheid.

Evenals een verkoudheid komt het influenzavirus uw lichaam binnen via de membranen van neus, ogen of mond. Telkens wanneer u met de hand een van deze lichaamsdelen aanraakt, loopt u het risico op een infectie. Daarom is het erg belangrijk om de handen kiemvrij te houden door ze regelmatig te wassen. Op die manier kan u – zekerheid daaromtrent kunnen we uiteraard niet garanderen – zowel een verkoudheid als een griep voorkomen.

Hoe weet u dat de syptomen die u vertoont wijzen op griep of op verkoudheid. De temperatuur kan een verschil maken, bij griepsymptomen is er meestal sprake van koorts. Of het nu gewone griep is of Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1), koorts is meestal een constant gegeven. Bovendien moet u rekening houden met een verstopte neus, hoesten, niezen, diverse pijnen enzovoort. Om een lang verhaal kort te maken – iedereen heeft in zijn leven wel eens griep gehad – een griep is qua verschijningsvorm duidelijk ernstiger dan een verkoudheid. Waakzaamheid blijft zodoende geboden.
 

Syndicatie