Bedrijfswereld in de greep van de Mexicaanse griep

Bedrijfswereld in de greep van de Mexicaanse griep

Een aantal tips om te voorkomen dat je bedrijf lamgelegd wordt door de  pandemie

Het hoogtepunt van de Mexicaanse griep wordt verwacht in september. Geschat
wordt dat twee op drie medewerkers ziek zal uitvallen tijdens de piek van
de grieppandemie. Wie ziek valt, blijft waarschijnlijk minstens zeven
werkdagen afwezig van zijn werk. Daar kan je als bedrijf maar beter op
voorbereid zijn. Anders dreigt, naast de economische en financiële crisis,
een gezondheidscrisis het bedrijfsleven zwaar te zullen raken. Workforce
managementspecialist Kronos geeft een aantal algemene tips en benadrukt het
belang van een geautomatiseerd personeelsplanningsysteem ter voorkoming van
een totale bedrijfs- en productieuitval.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Ook als werknemers van een bedrijf door een pandemie worden geveld, heeft
dat bedrijf een loondoorbetalingplicht. Als bedrijf neem je dus maar best
een aantal voorzorgsmaatregelen in acht.

Het ministerie van Volksgezondheid (www.health.fgov.be voor België en
www.minvws.nl voor Nederland) geeft een aantal algemene richtlijnen ter
preventie van de verspreiding van de griep op de werkvloer. De kans op
besmetting kan in de eerste plaats worden geminimaliseerd door een goede
hygiëne (regelmatig handen wassen of een alcoholgel ter beschikking
stellen, het gebruik van mondmaskers opleggen,...). De bedrijfsleiding zou
zijn medewerkers ook moeten instrueren over hoe ze besmetting moeten
voorkomen. Verder gelden in België andere regels met betrekking tot de
aanpak van de verspreiding van de Mexicaanse griep op de werkvloer dan in
Nederland.

Aanpak van besmette werknemers: België versus Nederland

In Nederland moet een medewerker waarvan vermoed wordt dat hij de gevreesde
griep heeft, door de werkgever naar huis worden gestuurd met de opdracht
een huisarts te raadplegen. Dat schrijft het Nederlandse ministerie van
Buitenlandse Zaken in een brief aan bedrijven en werkgeversorganisaties.
Een werknemer die terugkeert van vakantie en binnen zeven dagen na
thuiskomst griepsymptomen krijgt, moet eveneens naar huis worden gestuurd.
Werknemers die in het buitenland ziek worden, vallen onder het regime van
het land waar hij zich bevindt.

In België ligt het initiatief bij de werknemer. Die kan uit eigen beweging
een arts opzoeken en zijn arbeidsongeschiktheid bewijzen met een
doktersattest. Werkgevers kunnen een werknemer naar huis sturen indien het
vaststaat dat de werknemer ziek of besmet is en daardoor de kans bestaat
dat de andere werknemers ook besmet worden. Het blijft wel de opdracht van
de werkgever om aan te tonen dat zijn medewerker arbeidsongeschikt is. Als
de werknemer daar niet spontaan mee instemt, kan de werkgever zelf geen
tests opleggen. Hij moet zich dan baseren op algemene verschijnselen en
aanwijzingen en de werknemer proberen te overtuigen om naar huis te gaan,
zodat hij zijn collega's niet kan besmetten.

Telewerken of andere werkplek

Een andere werkplek organiseren of telewerken kan voor sommige medewerkers
in bepaalde bedrijven soelaas brengen. Werkgevers kunnen werknemers
tijdelijk in andere lokalen of op een andere werkplek laten werken.

Arbeidsvoorwaarden, onder andere de plaats van tewerkstelling, die niet in
de arbeidsovereenkomst opgenomen zijn, mogen door de werkgever eenzijdig
worden gewijzigd op voorwaarde dat deze tijdelijk zijn en geen grote impact
hebben (bijvoorbeeld qua reistijd of bereikbaarheid van de werkplek).

Business continuity en het belang van workforce management
 

Alle bedrijven moeten de gevolgen van een grieppandemie voor hun business
kennen en plannen maken die de business continuity garanderen. Aangezien de
Mexicaanse griep nu vaste voet aan wal zet in België en Nederland, zal het
slechts enkele luttele weken duren alvorens het in beide landen
wijdverspreid is. Hoog tijd dus om als bedrijf te beginnen plannen om je
personeel en business te beschermen.

Ter voorkoming van een totale bedrijfs- en productieuitval is het voor
bedrijven van cruciaal belang om goed in kaart te brengen welke vervangers
kunnen worden voorzien voor medewerkers die ziek worden en hoe die
vervanging zal worden georganiseerd. "Een geschikt workforce management
systeem dat helpt bij de personeelsplanning, tijdsregistratie en
urenverantwoording, is een absolute must", stelt Albert Ifrah, Vice
President Europe bij workforce managementspecialist Kronos.

Zo brengt het systeem van Kronos alle afwezigheden in kaart en alarmeert
het automatisch de verantwoordelijke leidinggevenden indien er een meer dan
normale personeelsuitval is. Op die manier kan de betrokken manager sneller
bekijken welke medewerkers er nog beschikbaar zijn die dezelfde taken
aankunnen. Via suggesties van het planningsysteem kan het werkschema dan
herschikt worden, om optimaal de continuïteit te verzekeren. Ook als de
manager merkt dat dit onvoldoende is, kan het systeem snel interveniëren.
Dan wordt immers het uitzendkantoor van het bedrijf automatisch verwittigd
en kunnen uitzendkrachten onmiddellijk aan het werk gezet worden. Omdat het
personeelsplanningsysteem geautomatiseerd verloopt, zijn er minder mensen
nodig om het te beheren en kan er altijd iemand invallen die (tijdelijk) de
job kan overnemen.

Albert Ifrah besluit: "Bedrijven met een geautomatiseerd workforce
management systeem als dat van Kronos, zullen over het algemeen veel
vlugger kunnen anticiperen. Bovendien kunnen ze op voorhand rampscenario's
plannen. Immers, alle benodigde gegevens voor het uitdokteren van
dergelijke scenario's staan in overzichten en op planningen. Daardoor wordt
de kans dat deze bedrijven volledig uitvallen tengevolge van een pandemie
bijzonder klein."
 

Syndicatie