Is gewone griep dodelijker dan Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1)?

Kritiek op World Health Organization wegens mogelijke overdrijving van het probleem

Is gewone griep dodelijker dan Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1)? Het antwoordd op die vraag kennen we nog altijd niet. Mogelijk zal het definitieve beeld pas binnen een periode van enkele jaren duidelijk worden. Ondertussen neemt de kritiek op de World Health Organization toe, dit wegens een mogelijke overdrijving van het probleem.

De World Health Organization weerlegt de kritiek met de verklaring dat het nog veel te vroeg is om al een definitieve bilan op te maken van de schade die de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) heeft aangericht. Slechts na verloop van tijd kan worden uitgemaakt of de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) inderdaad dodelijker is dan de gewone seizoensgriep. Het is ook pas op basis van de statistieken dat de sterfgevallen met elkaar vergeleken kunnen worden.

Vast staat in ieder geval dat het aantal sterfgevallen als gevolg van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) hoger ligt dan de cijfers die door de autoriteiten bekendgemaakt werden. Veel gevallen van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) worden namelijk niet als dusdanig erkend. Toch lijkt de pandemie minder dodelijk te zijn als de gewone seizoensgriep.

In 2009 zouden minder dan 8.000 mensen zijn overleden als gevolg van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1), terwijl het aantal sterfgevallen als gevolg van gewone griep jaarlijks kan oplopen tot 500.000. Tegen die achtergrond wordt de World Health Organization verweten de problemen met de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) te hebben overdreven.

De WHO is echter van mening dat van overdrijving geen sprake was en dat er niet alleen op het aantal sterfgevallen moet worden gelet. Hoewel de meeste patiënten die aan Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) leden vrij snel herstelden, zijn tienduizenden mensen toch heel erg ziek geweest als gevolg van de wereldwijde pandemie. De volledige impact van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) mag volgens de WHO niet onderschat worden.

Bovendien is het belangrijk om de toekomstige ontwikkelingen rond de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) in de gaten te houden. Deze nieuwe influenza-vorm kan in de komende maanden of jaren nog muteren, waaruit een nog dodelijkere vorm van de ziekte kan ontstaan. Daarnaast is het ook een feit dat de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) een heel andere bevolkingscategorie heeft aangedaan dan de gewone griep, waarvan meestal alleen oudere mensen het slachtoffer worden.

Syndicatie