Miljoenen gevallen van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1)

Miljoenen gevallen van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1)

Waarschijnlijk zijn wereldwijd al miljoenen mensen besmet met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1)

Hoeveel gevallen van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) zijn er wereldwijd al vastgesteld. Volgens het U.S. Advisory Committee on Immunization Practices zouden er dat wel eens veel meer kunnen zijn dan algemeen wordt aangenomen. Die gevallen zouden niet allemaal als dusdanig (h)erkend zijn geweest.

Alleen al in de Verenigde Staten wordt het totaal aantal gevallen op meer dan 1 miljoen geschat, waarvan ruim de helft in New York City. Het is natuurlijk de vraag op welke gegevens de organisatie haar cijfers baseert. Op basis van data uit New York City, Chicago en de University of Delaware zou in ongeveer 6% van de Amerikaanse huisgezinnen minstens één geval van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) in huis hebben gehad.

Wanneer dit cijfers klopt, kan er van goed nieuws gesproken worden. Het betekent namelijk dat de meeste gevallen van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) relatief mild waren. Maar in 10% van de gerapporteerde gevallen was hospitalisatie noodzakelijk. De meeste gevallen zouden echter niet gerapporteerd zijn geweest en dat betekent dat ze eveneens mild waren. Het betekent tevens dat de ziekte minder ernstig was dan eerst was gevreesd.

In een aantal gevallen was de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) wel ernstig, meer bepaald in een aantal risicogroepen. Het betrof meer bepaald de jongeren en de patiënten die al aan een andere kwaal leden. Hier kan voorlopig de volgende verdeling worden vastgesteld:

32% had asthma of een chronische longziekte
16% had diabetes
10% waren verstokte rokers
7% waren zwanger

Bij de Amerikaanse patiënten die stierven aan de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) werden de volgende ziekten vastgesteld:
 
11% had asthma
24% had andere longziekten
13% had diabetes
11% leed aan zeer ernstige vorm van obesitas
34% leed aan gewone obesitas

Het onderzoek spitst zich momenteel vooral toe op de band tussen obesitas en de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1). Daarnaast loopt er nog een apart onderzoek dat de band tussen zwangerschap en het opduiken van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) vaststelt. Opvallend is dat de dodelijke gevallen zich in alle stadia van de zwangerschap voordeden: zowel in het eerste als in het tweede en het derde trimester. Voorlopig is nog niet bekend of de zwangere vrouwen die aan Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) overleden ook andere kwalen hadden.

Er is met andere woorden nog heel wat onderzoek vereist om precies vast te stellen wie wel en wie niet het risico loopt om ernstige vormen van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) op te doen. Het is echter hoopgevend dat er mogelijk miljoenen mensen wereldwijd zijn besmet zonder dat de ziekte echt is doorgebroken. Dat zou kunnen betekenen dat de ziekte in de meeste gevallen minder erg is en geen enkel levensgevaar met zich meebrengt.

Syndicatie