Goede sex kan stressproblemen helpen oplossen

Goede sex kan stressproblemen helpen oplossen

Wie een gezond sexleven leidt, kan mentale problemen beter aan

Over de werking van het menselijk lichaam is nog heel wat onbekend. Zo weten we dat sex gezond is voor zowel man als vrouw, dit vanwege het vrijkomen van chemische stoffen tijdens de copulatie. Wat die stoffen precies inhouden en welke gevolgen ze hebben, is vooralsnog niet helemaal onduidelijk. Aan verschillende Amerikaanse universiteiten wordt daar nog onderzoek naar gedaan.

De praktijk leert dat sex een gelijkaardige werking kan hebben als een slaappil, waarbij zowel man als vrouw na een stevige vrijpartij makkelijker zullen inslapen dan wanneer ze ‘gewoon’ samen in bed kruipen. Iedereen zal dit wel al proefondervindelijk ondervonden hebben, waarbij vooral het gevoel van voldaanheid de aandacht zal hebben getrokken.

Goede sex kan dus stressproblemen helpen oplossen, zoveel is duidelijk. Volgens onderzoek uitgevoerd aan de University of the West of Scotland blijkt dat sex, evenals lichaamsbeweging, angstgevoelens doet afnemen en de stresshormonen een toontje lager doet zingen. De resultaten van dat onderzoek staan te lezen in het Men's Health Big Book of Sex.

Wie een gezond sexleven leidt, kan mentale problemen beter aan. Tijdens het onderzoek werden 46 mannen en vrouwen in een stresserende situatie geplaatst, waarbij ze in het openbaar moesten spreken en voor een voltallig wiskundige problemen moesten oplossen. De conclusies van de studie waren op zijn zachtst gezegd opzienbarend.

Van de deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd om een dagboek bij te houden omtrent hun sexuele activiteiten tijdens de twee weken die aan de testen voorafgingen. Bleek dat diegenen die sex hadden gehad, het minst voelbaar bleken voor stress. Hun bloeddruk keerde sneller terug dan normaal na voor het publiek te hebben gesproken.

Syndicatie