Hoe evolueert de ziekte van Alzheimer?

Hoe evolueert de ziekte van Alzheimer?

Elke vorm van de ziekte van Alzheimer is anders, maar sommige dingen komen vaker terug dan anderen

Er zijn een aantal symptomen die kenmerkend zijn voor de de ziekte van Alzheimer, maar vaak is – ook voor de medische wetenschap – niet helemaal duidelijk om door het bos nog de bomen te zien. Er zijn een aantal symptomen die typisch zijn voor de de ziekte van Alzheimer, maar daarnaast zijn er nog een aantal andere symptomen die eveneens met Alzheimer kunnen gelinkt worden, maar die niet altijd als dusdanig worden erkend.

Meestal worden de eerste signalen die wijzen in de richting van de ziekte van Alzheimer opgevangen in de vorm van vergeetachtigheid. Het kortetermijngeheugen gaat gebreken vertonen, een evolutie die tot dusver onomkeerbaar lijkt te zijn. In de daaropvolgende fasen gaan de meeste andere bekende symptomen opduiken. Het probleem is echter dat verlies van het kortetermijngeheugen niet ongewoon is op latere leeftijd, zonder dat er daarom sprake moet zijn van de ziekte van Alzheimer. Veel oudere mensen maken zich onterecht zorgen, bij de minste vergetelheid wordt al meteen aan Alzheimer gedacht. Sommige mensen met milde vormen van geheugenverlies evolueren later door en ontwikkelen de ziekte van Alzheimer, maar dat hoeft zeker niet altijd het geval te zijn. Toch kan het zeker geen kwaad om een dokter te raadplegen wanneer er geheugenproblemen opduiken.

Voorbeelden van een normale vorm van geheugenverlies – zonder dat er noodzakelijk van de ziekte van Alzheimer sprake moet zijn – is bijvoorbeeld vergeten waar de wagen geparkeerd staat. Ook het vergeten van gebeurtenissen uit een ver verleden, het vergeten van iemands naam (die later als bij wonder weer wordt herinnerd), het verloren leggen van voorleggen zijn voorbeelden van geheugenverlies dat los van de ziekte van Alzheimer mag worden beschouwd.

Er gaat echter wel een alarmlampje branden wanneer iemand vergeet hoe een auto moet bestuurd worden of een klok wordt gelezen. In dat geval lijkt de ziekte van Alzheimer niet zo ver weg meer te zijn. Ook het vergeten van recente belangrijke gebeurtenissen – bijvoorbeeld dat u de oven hebt opstaan – zijn waarschuwingssignalen.

In een volgende fase gaan er veranderingen in het denken, het gedrag en de persoonlijkheid opduiken. In een vroege fase zal iemand met de ziekte van Alzheimer zich nog weten aan te passen in sociale situaties, zodat de buitenwereld – zo die al argwaan heeft – uiteindelijk toch denken dat er niets aan de hand is. Naaste familieleden zullen het eerst argwaan gaan koesteren, ook al kan de persoon in kwestie eveneens gaan merken dat er iets aan de hand is.

Later in het ziektebeeld kunnen minder voor de hand liggende verschijnselen opduiken, zoals bijvoorbeeld achtervolgingsverschijnselen. De persoon die lijdt aan de ziekte van Alzheimer zal bijvoorbeeld denken dat iemand voorwerpen van hem steelt. Ook hallucinaties – het horen en/of zien van dingen die er niet zijn – kunnen bij het ziektebeeld horen. Vervreemding van familie en vrienden kan in een latere fase van de ziekte eveneens een symptoom zijn, evenals fysieke of verbale agressie. Een Alzheimer zal ook de controle over zijn impulsen verliezen, wat kan leiden tot ongewoon gedrag. Dit doet zich vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Syndicatie