Alzheimer: oefeningen kunnen geheugenverlies helpen voorkomen

Alzheimer: oefeningen kunnen geheugenverlies helpen voorkomen

Lezen op middelbare leeftijd kan risico’s op dementie op latere leeftijd verlagen
 
Uit een Amerikaanse studie zou blijken dat oefeningen van het geheugen op middelbare leeftijd geheugenverlies en dementie – die  beiden symptomen van Alzheimer zijn – kunnen helpen voorkomen.
 
Die geheugenoefeningen mogen heel breed worden begrepen. Volgens de studie zou regelmatig lezen al een stap in de goede richting zijn. Ook sociale activiteiten komen in aanmerking, evenals breien, naaien… Kortom, het betreft telkens oefeningen die een zekere vorm van concentratie met zich meebrengen.
 
Wie één of meer van deze activiteiten in zijn 40-er en 50-er jaren regelmatig beoefent, zou aanzienlijk minder kans hebben om geheugenverlies te ontwikkelen in zijn 70-er of 80-er jaren.
 
Het onderzoek wees uit dat de risico’s zelfs met een derde zouden afnemen. Lezen van boeken, tijdschriften enzovoort doe je beter op middelbare leeftijd, want wachten tot de oude dag zou te laat zijn.
 
Of toch niet helemaal. Yonas Geda, een dokter aan de Mayo Clinic in Rochester (in de Amerikaanse staat Minnesota) kwam tot de conclusie dat zelfs op oudere leeftijd geheugenoefeningen een heilzaam effect hebben. Boeken en spelletjes worden met andere woorden warm aanbevolen voor bejaarden.
 
Er is nog meer goed nieuws, want computeractiviteiten zouden zelfs een sterk beschermend effect tegen geheugenverlies hebben bij mensen die de kaap van de 70 of zelfs van de 80 al zijn gepasseerd. De kansen op geheugenverlies zou bij regelmatige computergebruikers met de helft verminderen.
 
Televisiekijken blijkt afstompender te werken dan algemeen was aangenomen. Meer dan zeven uur per dag naar het scherm kijken, zou de kansen op geheugenverlies duidelijk doen toenemen.
 
De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld op de jaarlijkse vergadering van de American Academy of Neurology. Uit een ander onderzoek was voordien al gebleken dat het menselijk brein voortdurend stimulansen en uitdagingen nodig heeft. Het is bovendien absoluut een fabeltje dat oude mensen geen nieuwe dingen meer aangeleerd krijgen, zo blijkt nog uit deze studie.
 
Uitdagende activiteiten laden het brein opnieuw op. Onderzoekers aan de University of Kentucky in Lexington kwamen tot de conclusie dat onderling contact de hersencellen motiveerden. Hier kwam een team rond dokter Jicha tot de conclusie dat nieuwe activiteiten een bijzonder heilzame werking op onze hersenen uitoefenen. Dr. Jicha raadt dan ook ten stelligste af om steeds weer dezelfde dingen te doen.
 
Jicha voerde zijn onderzoek uit op 197 in de leeftijd tussen 70 en 89 met een lichte afname van de cognitieve vaardigheden of met bewezen geheugenverlies en bij 1.124 mensen uit dezelfde leeftijdscategorie zonder geheugenproblemen. De deelnemers aan het onderzoek werden onder andere ondervraagd over hun dagelijkse activiteiten op middelbare leeftijd, meer bepaald wanneer ze tussen 50 en 65 jaar oud waren.
 
Uiteraard is het nog te vroeg om op basis van beide onderzoeken al vergaande conclusies te trekken. Het lijkt echter als een paal boven water te staan dat het regelmatig prikkelen van het geheugen een rol kan spelen bij het voorkomen van geheugenverlies op latere leeftijd. 

 

Syndicatie