Hoe kan ik mijn kind dat lijdt aan Asperger helpen?

Hoe kan ik mijn kind dat lijdt aan Asperger helpen?

Aanpak varieert van geval tot geval, Asperger-kinderen kunnen niet onder één noemer samengevat worden

Omgaan met Asperger-kinderen blijft moeilijk, laat ons daar geen verhaaltjes rond vertellen. Iemand met Asperger ervaart de wereld helemaal anders dan wij die ervaren. Het kan vaak een tijdje duren alvorens ouders zich in de wereld van Asperger-kinderen kunnen inleven. Die wereld is bovendien erg uitgebreid, want elk geval van Asperger is eigenlijk verschillend.

Een aantal tips kunnen wel helpen om de omgang met Asperger-kinderen te vergemakkelijken. Hou er rekening mee dat sommige van die tips in het geval van uw kind gaan werken en anderen dan weer niet. Bij het omgaan met Asperger-kinderen zijn flexibiliteit, creativiteit en de bereidheid om te blijven bijleren doorslaggevende factoren. Maar mits begrip, ervaring, geduld en goede wil kan de opvoeding van een Asperger-kind toch succesvol verlopen. Hier volgens een aantal tips die succesvol kunnen zijn:

Asperger-kinderen zijn gebaat bij een dagelijkse routine waar niet van wordt afgeweken. Dat geldt voor de maaltijdeqn, maar ook het voor huiswerk, het moment van slapen gaan enzovoort. Asperger-kinderen stellen ook duidelijke regels op prijs, ze proberen controle over hun leven te verwerven. Daardoor zullen ze minder onder stress staan en minder vaak verward zijn of verward reageren.

Asperger-kinderen zijn meestal gebaat bij mondeling eerder dan bij niet-mondeling onderwijs. Ze zullen het snelst bijleren wanneer ze op een directe en concrete manier onderwezen worden.

Asperger-kinderen hebben vaak alle moeite van de wereld om het ‘grote beeld' te begrijpen. Ze focussen zich vaak op deelsituaties, maar zien het grote geheel over het hoofd. Daarom wordt het onderwijs vaak opgebouwd via details om zo tot het grote geheel te komen.

Asperger-kinderen leren beter met behulp van visuele steun, zoals schema's en andere geschreven materiaal.

Asperger-kinderen kunnen afgeleid worden door achtergrondgeluiden, zoals bijvoorbeeld het klikken van de klok, het geluid van de verlichting enzovoort. Probeer storende geluidend daarom tot een minimum te beperken.

Asperger-kinderen worden vaak trager volwassenen dan andere kinderen. Heb er daarom begrip voor wanneer ze niet helemaal reageren op de manier die past bij hun leeftijd.

Asperger-kinderen kunnen moeilijke situaties vaak niet aan. Identificeer daarom mogelijke probleemsituaties voor uw kind en probeer die te vermijden. Het kan ook nooit kwaad om Asperger-kinderen te leren omgaan met moeilijke situaties.

Syndicatie