Hoe Alzheimer bepalen aan de hand van nieuwe index?

Hoe Alzheimer bepalen aan de hand van nieuwe index? 

Researchers hebben een index opgesteld die bij oudere mensen de risico’s op dementia kan helpen bepalen. De risico-index kan helpen Alzheimer voorspellen bij 65-plussers.

Praktisch gezien gaat het om een index die rekening houdt met 15 punten. Wie 8 punten of meer scoort, loopt een hoger risico op Alzheimer. Deborah E. Barnes, PhD, MPH, bij de University of California-San Francisco en de San Francisco Veterans Affairs Medical Center, merkt op dat de evolutie van de index op de voet moet worden gevolgd

Wanneer er symptomen van Alzheimer vastgesteld worden, is het zaak om snel te handelen. In dat geval kunnen heel wat geheugenfuncaties eventueel behouden blijven, wat uiteraard de kwaliteit van het leven van de Alzheimer-patiënt ten goede komt.

Sommige factoren die deel uitmaken van de indx zijn voor de hand liggend, zoals ouderdom, lage scores op geheugen- en denktesten en het in bezit zijn van een gen dat aan Alzheimer kan worden gelinkt.

Andere risicofactoren liggen minder voor hand zoals ondergewicht, het niet-drinken van alcohol, het ondergaan van een bypass-operatie en het moeizamer uitoefenen van fysieke taken.

De index werd opgesteld op basis van onderzoek bij 3.375 mensen, met gemiddelde ouderdom van 76 en waarbij nog geen sporen van dementie werden vastgesteld. De research vond gedurende zes jaar plaats en in die tijdspanne ontwikkelde 480 van de onderzochten (14%) Alzheimer.
 

AlzheimerResearchers hebben een index opgesteld die bij oudere mensen de risico’s op dementia kan helpen bepalen. De risico-index kan helpen Alzheimer voorspellen bij 65-plussers.

 
Praktisch gezien gaat het om een index die rekening houdt met 15 punten. Wie 8 punten of meer scoort, loopt een hoger risico op Alzheimer. Deborah E. Barnes, PhD, MPH, bij de University of California-San Francisco en de San Francisco Veterans Affairs Medical Center, merkt op dat de evolutie van de index op de voet moet worden gevolgd
 
Wanneer er symptomen van Alzheimer vastgesteld worden, is het zaak om snel te handelen. In dat geval kunnen heel wat geheugenfuncaties eventueel behouden blijven, wat uiteraard de kwaliteit van het leven van de Alzheimer-patiënt ten goede komt.   
 
Sommige factoren die deel uitmaken van de indx zijn voor de hand liggend, zoals ouderdom, lage scores op geheugen- en denktesten en het in bezit zijn van een gen dat aan Alzheimer kan worden gelinkt.
 
Andere risicofactoren liggen minder voor hand zoals ondergewicht, het niet-drinken van alcohol, het ondergaan van een bypass-operatie en het moeizamer uitoefenen van fysieke taken.
 
De index werd opgesteld op basis van onderzoek bij 3.375 mensen, met gemiddelde ouderdom van 76 en waarbij nog geen sporen van dementie werden vastgesteld. De research vond gedurende zes jaar plaats en in die tijdspanne ontwikkelde 480 van de onderzochten (14%) Alzheimer.

 

Syndicatie