Eerste signalen van ziekte van Alzheimer duiken al vanaf de leeftijd van 45 jaar op

Eerste signalen van ziekte van Alzheimer duiken al vanaf de leeftijd van 45 jaar op

Capaciteiten op vlak van geheugen, redeneringsvermogen enzovoort nemen al vanaf de middelbare leeftijd toe

De ziekte van Alzheimer blijft een geduchte vijand en ondanks het feit dat wereldwijd aan deze aandoening leiden, weten er nog steeds verontrustend weinig over. Van een remedie is in de verste verte nog geen sprake. Dat kan ook moeilijk wanneer we nog niet juist weten hoe Alzheimer wordt veroorzaakt.

Een team onderzoekers onder leiding van Archana Singh-Manoux aan het Frans Centre for Research in Epidemiology and Population Health in Villejuif is tot enkele opvallende vaststellingen omtrent de ziekte van Alzheimer gekomen. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in de online versie van het British Medical Journal.

Uit een onderzoek uitgevoerd bij meer dan 7000 werknemers bij de Britse overheid blijkt dat de ziekte van Alzheimer zich al in een relatief vroeg stadium manifesteert. Het is niet onbelangrijk om dit te weten, want hoe vroeger de diagnose wordt gesteld hoe hoger de kansen op een succesvolle behandeling.

De eerste signalen van de ziekte van Alzheimer duiken al vanaf de leeftijd van 45 jaar op, zo luidde één van de conclusies van het onderzoek. Die signalen worden vervolgens, zoals algemeen kon worden verwacht, sterker naarmate de leeftijd toeneemt. De aandoening is en blijft nu eenmaal een kwaal die hoofdzakelijk oudere mensen treft. Het geeft echter te denken dat ook af en toe mensen van middelbare leeftijd met de ziekte worden geconfronteerd.

De capaciteiten op het vlak van geheugen, redeneringsvermogen enzovoort nemen al vanaf de middelbare leeftijd toe, maar bij sommigen zou deze afname zo sterk zijn dat ze al in een vroeg stadium de ziekte van Alzheimer krijgen. Volgens Singh-Manoux kan het geen kwaad om ook mensen op jongere leeftijd te gaan onderzoeken, kwestie van de aandoening ooit te kunnen genezen.

Syndicatie