Val niet achterover van het verschieten: praten in of tegen uzelf kan erg gezond zijn

Val niet achterover van het verschieten: praten in of tegen uzelf kan erg gezond zijn

Wees daarom niet beschaamd om hardop tegen uzelf te praten

Meestal wordt nogal neerbuigend neergekeken op mensen die in zichzelf praten. Maar al te vaak wordt gedacht dat ze van lotje getikt zijn. Uiteenlopende diagnoses worden gesteld, gaande van schizofrenie tot en met persoonlijkheidsstoornissen. Maar de realiteit blijkt heel wat minder erg te zijn. Wie in of tegen zichzelf praat, al dan niet luidop, hoeft zich in feite helemaal geen zorgen te maken, er is namelijk niets mis mee.

Val niet achterover van het verschieten: praten in of tegen uzelf kan erg gezond zijn. Wees daarom niet beschaamd om hardop tegen uzelf te praten. Uiteraard is hier een woordje uitleg op zijn plaats. Studies wijzen uit dat mensen die tegen zichzelf praten minde kans lopen om in een latere fase van hun leven dementie te ontwikkelen. Naar de mechanismen waarom dit inderdaad het geval zou zijn, wordt nog steeds onderzoek gevoerd.

Met het ouder worden vermindert de cognitieve capaciteit van ons brein. Jammer maar helaas, hiertegen valt weinig te doen. Het verlies aan capaciteit heeft alles te maken met een natuurlijk verouderingsproces waar, willen of niet, helaas niemand aan kan ontsnappen. De veroudering stoppen of afremmen gaat helaas (nog) niet, maar we wel kunnen we  het proces van de afnam vertragen.

Een aantal activiteiten die onze hersenen aan het werk zetten kunnen daarbij helpen. Maar overigens hoeven we ons verder geen illusies te maken: deze activiteiten zullen het opduiken van bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer niet kunnen voorkomen. Tot op heden is voor deze gevreesde (denk maar aan Alzheimer!) kwaal nog geen remedie gevonden en het ziet er ook niet naar uit dat dit snel zal gebeuren.

Syndicatie