Hoe kan ik mijn verstand en mijn geheugen aanscherpen en verbeteren?

Intellectuele uitdagingen houden de geest levendig

Mentaal evenwicht is een belangrijke factor in het vinden van een algemeen goed uitgebalanceerd evenwicht tussen lichaam en geest. Intellectuele uitdagingen houden de geest levendig, zo blijkt uit verschillende studies. Wie zijn geestelijke capaciteiten onvoldoende benut, zal daar vroeg of laat de negatieve gevolgen van ondervinden. De vraag luidt uiteraard: "Hoe kan ik mijn verstand en mijn geheugen aanscherpen en verbeteren?". Wel, dat kan op verschillende manieren. We geven even een greep uit het aanbod van de manieren waarop u de mentale scherpheid kan beschermen en zelfs verbeteren:

Daag uw geestelijk telkens opnieuw uit en dat op dagbasis. Lezen, het aanleren van een nieuwe taal of het bespelen van een nieuw muziekinstrument, het invullen van kruiswoordraadsels, het spelen van spelletjes enzovoort zijn evenveel manieren waarop u uw geest kan oefenen. Een actief lichaam staat op scherp en zo zal ook een actieve geest op scherp staan. Anderzijds zal het verwaarlozen van zowel de lichamelijke als de geestelijke activiteiten duidelijke gevolgen achterlaten.    

Het regelmatig oefenen van het geheugen kan eveneens een belangrijke rol in het verhaal spelen. Schrijf data, namen en andere belangrijke gegevens neer alvorens u ze vergeet. Vervolgens kan u met de neergeschreven informatie uw geheugen oefenen door de gegevens regelmatig te herhalen. Routine en herhaling zijn hierbij sleutelwoorden. Zo is het aangewezen om onmisbare voorwerpen als sleutels en brillen altijd op dezelfde, vaste plaats te leggen. Namen van nieuwe mensen die u ontmoet, kan u best enkele keren herhalen. Op die manier zitten die namen beter in het geheugen gegrift.

Probeer depressies te voorkomen, onder andere door druk bezig te blijven. Alcohol en andere verslavende middelen kunnen depressies in de hand werken. Uiteraard mag u nooit uit het oog verliezen om gezond te blijven eten. Wie toch met een depressie wordt geconfronteerd, mag niet aarzelen en moet onmiddellijk professionele hulp zoeken.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat roken de mentale aftakeling versnelt. Recent verscheen nog een grote studie daaromtrent waarbij de vergelijking werd gemaakt van rokers en niet-rokers ouder dan 65. 

Syndicatie