Hoe Asperger-kinderen helpen om sociale vaardigheden aan te leren?

Hoe Asperger-kinderen helpen om sociale vaardigheden aan te leren?

Kinderen die lijden aan Asperger moeten leren omgaan met de sociale normen en regels die in hun omgeving gangbaar zijn

Een belangrijk probleem bij Asperger-kinderen is het gebrek aan sociale vaardigheden. Andere kinderen leren die bij wijze van spreken spelenderwijs aan, maar bij Asperger-kinderen is dat dus niet het geval. Kinderen die lijden aan Asperger moeten zodoende leren omgaan met de sociale normen en regels die in hun omgeving gangbaar zijn. Er is dus wel degelijk sprake van een leerproces.

Dat leerproces is afhankelijk van geval tot geval. Sommige Asperger-kinderen leren relatief snel sociale vaardigheden aan, bij anderen zal dat proces veel trager verlopen. Belangrijk is om steeds duidelijk uit te leggen waarom een bepaald gedrag in bepaalde omstandigheden aangewezen is. Bovendien kunnen duidelijke regels voor bepaalde omgangsvormen in het geval van Asperger-kinderen zeer behulpzaam zijn.

Asperger-kinderen kunnen aanmoediging gebruiken wat betreft de omgang met andere mensen. Vergeet nooit om klaar en duidelijk uit te leggen waarom iets belangrijk is. Asperger-kinderen stellen het op prijs om schouderklopjes te krijgen. Zo'n schouderklopje is zeker welkom wanneer het kind zich sociaal aangepast heeft gedragen zonder dat daar voordien iets over werd gezegd. Algemeen geldt dat zo veel mogelijk prijzen nooit kwaad kan, wel integendeel.

In het geval van Asperger-kinderen kunnen spelletjes en/of vraag-en-antwoord spelletjes een belangrijke stap in de goede richting vormen. Ook een rollenspel zal sterk op prijs worden gesteld. Dingen die spelenderwijs bijgebracht worden, zullen vaak makkelijker geassimileerd worden dan zaken die op de ‘gewone' manier aangeleerd worden. Ook televisieprogramma's kunnen dienst doen om bepaalde gedragingen of normen uit te leggen. Vergeet ook niet om steeds gevoelens van anderen te helpen uitleggen.

Asperger-kinderen zijn gebaat bij een rolmodel om meer te leren over gevoelens en reacties. Leer ze ook hoe ze moeten reageren in bepaalde situaties. Het aanleren van een standaardformule in geval van een voorstelling aan iemand anders kan bijvoorbeeld al een hele stap in de goede richting betekenen.

Vaak moeten Asperger-kinderen aangemoedigd worden om met andere kinderen om te gaan, zeker wanneer ze zich als eenzaten gedragen. Het is absoluut noodzakelijk dat een kind met Asperger met andere mensen leert omgaan.

In het geval van Asperger-kinderen moet vaak ook het onderscheid tussen openbare en privé-plaatsen aangeleerd worden. Bovendien zal hen uitgelegd moeten worden hoe ze zich respectievelijk op een openbare en een privé-plaats moeten gedragen. Zo zal een Asperger-kind soms de neiging hebben om iedereen te omarmen, ook al is dat niet altijd gepast.

Syndicatie