Zijn we op de verkeerde weg bij het zoeken naar een oplossing voor Alzheimer?

Zijn we op de verkeerde weg bij het zoeken naar een oplossing voor Alzheimer?

Twijfels over rol beta-amyloïden bij ontstaan ziekte van Alzheimer

De beta-amyloïden zijn eiwitten die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van seniele plaquettes in de hersenen. Die plaquettes zijn kwetsuren in de hersenen ontstaan door ophoping van beta-amyloïden. De beta-amyloïden lijken een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan van de ziekten van Alzheimer. Toch zijn er onlangs twijfels gerezen over de rol van de beta-amyloïden bij de tot standkoming van Alzheimer.

De opbouw van beta-amyloïden in de hersenen van patiënten met de ziekte van Alzheimer zou namelijk gepaard gaan met antimicrobiële activiteiten. Onder andere antibiotica zijn antimicrobiële stoffen. Onderzoek aan het Massachusetts General Hospital heeft uitgewezen dat de kans bestaat dat sommige gevallen van Alzheimer zijn terug te brengen tot chronische, niet-ontdekte hersenbeschadigingen. Wanneer deze conclusie wordt bevestigd, komt het onderzoek rond de rol van de beta-amyloïden bij Alzheimer op losse schroeven te staan.

Het onderzoek spitst zich tegenwoordig hoofdzakelijk toe op het verwijderen van de beta-amyloïden uit de hersenen. Wanneer echter mocht blijken dat die beta-amyloïden ook een positieve functie hebben, zou het onderzoek echter een andere richting moeten inslaan. Momenteel wordt de meest algemene vorm van dementie bestreden door de beta-amyloïden te bestrijden. De auteurs van de studie gaven overigens toe dat beta-amyloïden in hoge concentratie schadelijk blijven. Dat zou echter niet gelden voor lagere concentraties.

Rudolph Tanzi, directeur genetica en veroudering bij het Massachusetts General's Institute for Neurodegenerative Disease, merkt op dat de beta-amyloïden meestal als afval worden beschouwd, als een giftig bijproduct van andere activiteiten in de hersenen. Tijdens het onderzoek stelde Tanzi echter vast dat deze stelling met de nodige omzichtigheid moet worden benaderd. De beta-amyloïden kunnen een normale essentiële rol in de hersenen kunnen spelen, zij kunnen namelijk een rol spelen in de manier waarop onze hersenen zichzelf beschermen.

Uit de testen uitgevoerd door het team van Tonzi is gebleken dat de beta-amyloïden betrokken zijn bij de groei van acht organismen, inclusief het gist Candida Albicans. Laatstgenoemd gist duikt op bij bacterië als listeria, staphylococcen en streptococcen. De resultaten van het onderzoek verschenen in het tijdschrift PLoS One. De conclusie was dat de beta-amyloïden nuttig kunnen zijn in de strijd tegen een aantal bacteriën, zij zouden een natuurlijk onderdeel vormen van het immuunsysteem in zowel planten, dieren als het menselijk brein. Antimicrobiële peptiden zijn de eerstelijnsdefensie tegen een aantal afwijkingen in het immuunsysteem. Ergens ligt er dus een band met de aandoening van Alzheimer, maar hoe die band precies verloopt moet nog worden uitgezocht. Een aantal farmabedrijven werken momenteel aan een medicijn tegen de ziekten van Alzheimer waarbij de beta-amyloïden geviseerd worden.

Syndicatie