Behandeling ziekte van Alzheimer via gecombineerd medicijngebruik

Behandeling ziekte van Alzheimer via gecombineerd medicijngebruik

Behandeling ziekte van Alzheimer met twee medicijnen kan meer succes opleveren om symptomen te vertragen dan gebruik van één enkel medicijn

Uit een nieuwe studie is gebleken dat de behandeling van de ziekte van Alzheimer met twee medicijnen meer succes kan opleveren om de symptomen van de aandoening te vertragen dan het gebruik van één enkel medicijn. Gecombineerd medicijngebruik blijkt dus in de praktijk beter om de aandoening te vertragen. Vooral wat betreft de geheugenfunctie kan dit een belangrijke stap voorwaarts betekenen.

Het heeft weinig zin dat we er doekjes om winden: hét geneesmiddel voor de definitieve behandeling voor de ziekte van Alzheimer is nog niet ontwikkeld en zal alleszins nog wel even op zich laten wachten. Wel zijn er medicijnen op de markt die bepaalde symptomen kunnen behandelen, waardoor de vooruitgang van de ziekte wordt vertraagd.

Een team van Amerikaanse researchers onder leiding van Alireza Atri van het Massachusetts General Hospital en de Harvard Medical School Alzheimer’s kwam op basis van een langlopend onderzoek tot de vaststelling dat de behandeling van patiënten die leiden aan de ziekte van Alzheimer meer kansen op succes heeft wanneer twee medicijnen worden gebruikt in plaats van één.

De conclusies van het onderzoek lieten aan duidelijkheid niets te wensen over: de behandeling met twee verschillende soorten van medicijnen leverde betere resultaten op dan dat de patiënt helemaal niet werd behandeld. Van een verbetering in de situatie was uiteindelijk geen sprake, maar wel werd het effect van een aantal symptomen geruime tijd vertraagd. Te verregaande consclusies wilden de onderzoekers niet trekken. Zo is het nog veel te vroeg om te zeggen dat het gecombineerd gebruik van medicijnen daadwerkelijk hersencellen beschermt tegen de hersenschade die rechtstreeks verantwoordelijk is voor het verlies aan geheugen en voor de aftakeling van andere lichaamsfuncties. Om dit te bevestigen, is alleszins verder onderzoek noodzakelijk.

Alireza Atri en zijn mensen stelden echter duidelijk vast dat het gecombineerd effect van medicijnen positieve resultaten opleverden. De resultaten van zijn research bieden voldoende basis voor verdere studie. Alleszins worden bepaalde symptomen van de ziekte van Alzheimer verlicht door het toedienen van medicijnen, wat het alleszins de moeite waard om toch te beslissen om medicatie toe te dienen.

Twee soorten geneesmiddelen komen voor de behandeling in aanmerking: op de eerste plaats cholinesterase inhibitoren zoals Aricept, Exelon en Razadyne (de namen waaronder deze medicijnen in de Verenigde Staten gecommercialiseerd worden). Deze geneesmiddelen zijn belangrijk voor ondersteuning van het geheugen en voor mentale alertheid. Zij kunnen resultaten afleveren bij milde tot matige vormen van de ziekte van Alzheimer.

Daarnaast is er Namenda, dat het eerste medicijn is dat door de Amerikaanse Federal Drug Administration werd goedgekeurd voor de behandeling van matige tot strenge ziekte van Alzheimer. Het reguleert de dosering van glutamate, een neurotransmitter gelinkt aan geheugen en leerprocessen. Beide types van geneesmiddelen hebben alleszins op korte termijn een heilzaam effect, maar er moet nog worden afgewacht of ze ook op langere termijn werkzaam zijn.

Syndicatie