Verlies van partner kan Alzheimer bevorderen

Verlies van partner kan Alzheimer bevorderen

Negatieve emoties kunnen rol spelen bij ontwikkeling van ziekte van Alzheimer

In het onderzoek naar Alzheimer worden regelmatig nieuwe onderzoeksresultaten naar voren geschoven. Zo verscheen er recent een studie in het British Medical Journal waar in te lezen stond dat 50+-plussers die een partner verloren hebben meer kans hebben om Alzheimer te ontwikkelen.

Het verlies van een partner – zij het door scheiding of door overlijden – zou de kansen op het ontwikkelen van Alzheimer ruim verdrievoudigen. Het onderzoek – dat werd uitgevoerd in Zweden en Finland – wees anderzijds uit dat alleenstaanden tweemaal zoveel risico’s op het ontwikkelen van Alzheimer lopen als mensen die zijn getrouwd of samenwonen.

In het geval van het verlies van een partner zouden negatieve emoties en verstoring van het normale levenspatroon een rol kunne spelen bij het ontwikkelen van Alzheimer. Wanneer de uitslag van het onderzoek klopt, is opvang van mensen die een geliefde zijn kwijtgespeeld erg belangrijk bij het voorkomen van Alzheimer.

Tot die conclusie kwam ook researcher Krister Hakansson van de Vaxjo University en het Karolinska Institute in Stockholm. Volgens Hakansson is het noodzakelijk dat mensen die plots alleen vallen een goede opvang krijgen, met veel psychologische en emotionele steun. Deze strategie kan een preventief karakter hebben, in zoverre dat de behoeften op een gezondheidszorg in een later stadium verkleind worden.

Volgens de World Health Organization gaat het aantal mensen dat de ziekte van Alzheimer ontwikkelt in de komende tientallen jaren fors toenemen. In 2005 waren dat er 25 miljoen, maar dat aantal zou wereldwijd oplopen tot 80 miljoen of zelfs meer in 2040.

Voorlopig is er nog geen sluitende therapie ontwikkeld die het ontwikkelen van Alzheimer (of de daarmee vaak gepaard gaande) kan beletten, maar wel kunnen een aantal voorzorgsmaatregelen genomen worden. Zo zou een hogere scholing de vorm van Alzheimer kunnen belemmeren, evenals fysische activiteiten, activiteiten die grote inspanningen van de hersenen vereisen, de stress gepaard gaande met het uitoefenen van een top job en het beoefenen van intellectuele activiteiten in de vrije tijd de komst van Alzheimer kunnen afremmen. Sluitende bewijzen zijn daar nog niet voor, hooguit aanwijzingen dat dit soort activiteiten dementie kan helpen voorkomen.

De researchers uit bovenstaand onderzoek volgden 1.449 mensen in de ouderdom van 65 tot 79 in de regio’s Kuopio en Joensuu in Oost-Finland gedurende een periode van 21 jaar. Uitgangspunt was de vraag of hun burgerlijke stand al dan niet een rol speelde bij het ontwikkelen van dementie en/of Alzheimer.

Hakansson kwam tot de duidelijke conclusie dat het verlies van een partner de risico’s op Alzheimer deed toenemen. Dat risico werd nog groter wanneer de personen in kwestie een gen bezaten dat algemeen wordt geassocieerd met de ontwikkeling van Alzheimer. Uit het onderzoek kan nogmaals afgeleid worden dat een gezonde werking van het geheugen door sociale factoren kan gestimuleerd worden. Het ontwikkelen van dementie (en Alzheimer) blijkt een langdurig proces te zijn dat door verschillende factoren wordt beïnvloed.

 

Syndicatie