Medicatie voor de ziekte van Alzheimer

Medicatie voor de ziekte van Alzheimer

Heeft het zin om geneesmiddelen te nemen voor iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer?

Tot dusver is de ziekte van Alzheimer één van die aandoeningen waar nog geen kruit tegen is opgewassen. De oorzaken van de ziekte zijn nog niet volledig duidelijk, evenmin is geweten hoe ze wordt veroorzaakt. Tot we daar meer weten, is het moeilijk om medicijnen te ontwikkelen waarmee de ziekte kan worden behandeld. Echt hoopgevend ziet de huidige situatie er niet uit. Volgens wetenschappers kan het nog wel een tiental jaren duren alvorens er medicijnen beschikbaar zijn die de ziekte van Alzheimer op een adequate manier kunnen bestrijden.

Mensen die nu aan de aandoening leiden, zijn er niet veel mee dat er hopelijk vroeg of laat wel een medicijn wordt ontwikkeld dat de behandeling mogelijk maakt. Er zijn momenteel wel een aantal geneesmiddelen op de markt die worden voorgeschreven aan mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer, maar de vraag is of die wel voldoende efficiënt zijn. De volgende logische vraag is dan ook veel diepgaander: is het nuttig dat er medicijnen worden voorgeschreven? Of anders uitgedrukt: zijn die er niet veeleer op gericht om de farmaceutische industrie te laten verdienen?

Het antwoord op die vraag is gemengd. In sommige gevallen kan medicatie inderdaad nuttig zijn voor mensen die aan de ziekte van Alzheimer leiden, in andere gevallen kunnen er vraagtekens bij het nut van medicatie geplaatst worden.  Bij het treffen van een uiteindelijke beslissing – toedienen van geneesmiddelen of niet toedienen van geneesmiddelen – moet met verschillende factoren rekening worden gehouden. Op de eerste plaats is er natuurlijk de ernst van de situatie. In welke mate is iemand getroffen door de ziekte van Alzheimer? Hou er steeds rekening mee dat medicijnen niet de aandoening zelf bestrijden, maar wel bepaalde neveneffecten ervan.

Medicatie kan in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer een goede keuze zijn wanneer de symptomen van de aandoening u hinderen in uw dagelijkse bezigheden en wanneer de eventuele neveneffecten van de geneesmiddelen niet opwegen tegen de voordelen verbonden aan het gebruik ervan.

Verstrooid gedrag kan bijvoorbeeld aangepakt worden zonder medicatie. In dat geval is de keuze niet zo moeilijk, geen medicatie wil zeggen dat er ook geen vervelende neveneffecten kunnen optreden. Bovendien kosten medicijnen hoe dan ook geld.

Wie last heeft van vergetelheid kan wel behandeld worden met medicijnen die het geheugen versterken. Daarvan zijn er verschillende op de markt, maar verwacht er in geen geval wonderen van. Zij kunnen leiden tot kleine verbeteringen in het geheugen, maar van grote sprongen voorwaarts is zeker geen sprake. De levenskwaliteit van de patiënt kan dankzij deze medicatie wel een stuk verbetering. Het zal al een hele opluchting zijn dat iemand zich de naam van een vriend opnieuw kan herinneren.

Geneesmiddelen voor de bestrijding van de ziekte van Alzheimer zal echter niet bij iedereen dezelfde positieve werking hebben. Bij sommige patiënten zullen ze enigszins werken, bij andere niet of in mindere mate. Bovendien mag u er in geen geval wonderen van verwachten. Hou er ook rekening mee dat de medicijnen in kwestie relatief duur zijn.
 

Syndicatie