Praktische tips voor de organisatie van het naar school gaan voor kinderen met Asperger

Praktische tips voor de organisatie van het naar school gaan voor kinderen met Asperger

Beloningen kunnen positief effect hebben bij Asperger-kinderen

Zoals ook alle kinderen moeten ook Asperger-kinderen naar school gaan. Dat kan voor problemen zorgen, kinderen met deze aandoening zijn namelijk vaak moeilijk opgewassen tegen wijzigingen in de dagdagelijkse routine. Daarom kan het geen kwaad om via een aantal praktische tips de gang naar school voor Asperger-kinderen te regelen.

Op de eerste plaats kan de organisatie van het schoolwerk een moeilijke opdracht voor Asperger-kinderen vormen. Daar kan een mouw aan gepast worden door beroep te doen op een aantal hulpmiddelen. We denken daarbij aan kalenders, checklists, nota's enzovoort. Deze kunnen helpen om het schoolwerk te organiseren en te definiëren.

Asperger-kinderen worden ook beter op voorhand vertrouwd geraakt met de ligging van de school en met alle andere praktische zaken. Stel daarom voor het begin van het schooljaar een soort schema op, samen met zoon of dochter. Het kan handig zijn om gebruik te maken van foto's en ander illustratief materiaal om Asperger-kinderen vertrouwd te maken met de nieuwe situatie.

Wees er klaar voor dat Asperger-kinderen op school geplaagd kunnen worden. Kinderen zijn kinderen en zullen vaak niet begrijpen dat iemand Asperger heeft. Het enige wat tot de andere kinderen zal doordringen, is dat uw kind ‘anders' is. Veel Asperger-kinderen zijn op school het mikpunt van spot. Daarom is het belangrijk om op voorhand voorzorgsmaatregelen te treffen, uiteraard in samenspraak met de leerkracht. Zo kan het nuttig zijn om Asperger-kinderen te plaatsen langs andere kinderen die begrip kunnen opbrengen voor hun problemen.

In het geval van Asperger-kinderen kan met de leerkracht afgesproken worden dat deze kinderen op de voorgrond geschoven worden met dingen die ze goed kunnen. Dat kan bijvoorbeeld lezen zijn, of woordenschat, rekenen, kunst enzovoort. Door hun gaven te tonen, kunnen Asperger-kinderen het respect van hun klasgenoten afdwingen.

Qua huiswerk moet eveneens een routine gevolgd worden, zowel wat betreft tijdstip als wat betreft plaats. Zo leren Asperger-kinderen bovendien hoe ze time management moeten toepassen. Om de kinderen te motiveren, zijn beloningen de aangewezen weg. Goede prestaties moeten beloond worden.

Sommige Asperger-kinderen hebben een slecht handschrift. Het kan daarom verstandig zijn om huiswerk via de computer te laten maken. Het werken met computers is bovendien een goede manier om de motorische vaardigheden van Asperger-kinderen te helpen verbeteren en om hen te leren organisatie te informeren. Therapie kan op dat vlak ook een handje toesteken.

Syndicatie