Combinatie van diabetes, cholesterol, hoge bloeddruk enzovoort doen kansen op Alzheimer stijgen

Combinatie van diabetes, cholesterol, hoge bloeddruk enzovoort doen kansen op Alzheimer stijgen

 Studies over verschillende generaties zijn noodzakelijk om invloed cholesterol op Alzheimer te bepalen

 Over Alzheimer is nog weinig geweten en een effectieve behandeling voor deze gevreesde aandoening lijkt nog ver weg te zijn. We zijn nog niet eens zeker hoe Alzheimer wordt veroorzaakt. Mogelijk zijn er verschillende factoren in het spel, een combinatie van diabetes, cholesterol, hoge bloeddruk enzovoort kan de kansen op Alzheimer doen toenemen.

 Het is echter te vroeg om al definitieve conclusies te trekken. Studies over verschillende generaties zijn noodzakelijk om de invloed van cholesterol en andere lichaamsfactoren op Alzheimer te bepalen. Pas daarna kan er op een efficiënte manier worden gezocht naar een geneesmiddel dat Alzheimer kan voorkomen dan wel genezen. De huidige behandelingen voor de aandoening volstaan geenszins, de voor handen zijnde geneesmiddelen bestrijden alleen de symptomen van Alzheimer.

 Het is met andere woorden nog te vroeg om hoop te geven aan al wie Alzheimer-patiënten in zijn of haar familie heeft. Meer dan een algemeen advies geven om zo gezond mogelijk te leven, kan eigenlijk niet gegeven worden. Hou zowel de goede als de slechte cholesterol in de gaten, probeer gewichtstoename te beperken, vermijd hoge bloeddruk, verzorg diabetes goed enzovoort. Maar zelfs wanneer al deze regels in acht worden gehouden, kunnen we niet garanderen dat Alzheimer kan worden vermeden.

Syndicatie