Zeg niet te gauw: het is weer een oude vrouw die achter het stuur zit

Zeg niet te gauw: het is weer een oude vrouw die achter het stuur zit

Senioren (ook de mannen) moeten niettemin veiliger leren rijden

Het Hasseltse Jessa Ziekenhuis en IMOB/UHasselt starten een rijveiligheidscentrum voor senioren, zo werd enkele weken geleden bekendgemaakt. Daarbij werd gebruik gemaakt van de slogan ‘rijveiligheid = rijgeschiktheid en rijvaardigheid. “Rijveiligheid is de som van rijgeschiktheid en rijvaardigheid”, vertelt dr. Lutin als één van de bezielers van het project. Rijgeschiktheid is het wettelijke, legale luik. Voldoet iemand aan de medische minimumnormen om achter het stuur te mogen plaatsnemen? Denk aan zicht, medicatie, en zo meer.

Het cognitieve luik, het beoordelingsvermogen en de rijprestaties testen we tijdens rijvaardigheidstesten in de simulator. Is de persoon nog in staat om een drukke rijweg te kruisen en links af te slaan? Kan hij of zij de situatie op een rotonde inschatten? “We laten de deelnemer een half uur rijden, opgedeeld in korte ritten.”, aldus dr. Lutin. De simulatorresultaten worden nadien samengelegd met de geheugentesten, aandachtstesten, gemeten reactiesnelheid, de kennis van het verkeersreglement.

“Dit laat ons toe om een gefundeerde beslissing te nemen en een advies te geven in verband met de rijveiligheid. Belangrijk: deze informatie is vertrouwelijk. We hebben een adviserende functie die behoort tot het medisch beroepsgeheim. Er is dus geen informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld verzekeringsmakelaars.”

Een advies – en wat nu? “Ons advies kan drie richtingen uit”, vertelt dr. Lutin. “Ofwel rijdt iemand nog goed en adviseren we: ‘behoud deze vaardigheden en probeer eventueel wat meer te rijden’. Ofwel zien we bepaalde knelpunten in iemands testresultaten en bieden we trainingen aan. En bij de derde optie, wanneer iemand niet meer veilig kan rijden, zullen we alternatieven bekijken.” “Het doel van ons centrum is mensen mobiele mogelijkheden bieden”, voegt prof. dr. Tom Brijs toe, “niet om mensen uit te sluiten. Mobiliteit is – zeker op oudere leeftijd – erg belangrijk om sociaal en maatschappelijk betrokken te blijven. Mobiliteit verliezen staat vaak gelijk aan autonomie en levenslust verliezen. We stimuleren dus mobiel blijven – door trainingen om rijvaardigheden te onderhouden of door alternatieve vervoersmogelijkheden met de persoon uit te werken.”

Syndicatie