Alzheimer: demente partner kan kansen ontwikkeling dementie verhogen

Alzheimer: demente partner kan kansen op ontwikkeling dementie verhogen

Omgevingsfactoren spelen een rol in de ontwikkeling van dementie

Uit een studie blijkt dat het hebben van een partner met dementie de kansen om zelf dementie te ontwikkelen gevoelig verhoogt. Dat is op zich een merkwaardige vaststelling, want algemeen wordt aangenomen dat dementie (evenals Alzheimer trouwens) niet besmettelijk zijn.

Het onderzoek werd echter op brede basis gevoerd, meer bepaald bij meer dan 1.200 koppels die gedurende meer dan tien jaar werden gevolgd. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen die zorgden voor een man die aan dementie leed zelf vier keer meer kans liepen om dement te worden.

In het omgekeerde geval waren de resultaten van het onderzoek nog veel frappanter. Mannen die voor een dementerende vrouw zorgden, hadden tot 12 keer meer kans om zelf dement te worden.

Onderzoekster Maria Norton, professor gerontologie aan de Utah State University in Logan, beklemtoont uiteraard dat er geen sprake is van besmettelijkheid. Dementie is een individuele aandoening die niet kan worden doorgegeven. Zij wijst echter op de enorme hoeveelheid stress die verbonden is aan het zorg dragen voor een partner met dementie. Het is wetenschappelijk vastgesteld dat stress een factor is die dementie in de hand kan werken.

Wie last heeft van stress zal bijvoorbeeld minder goed op zijn voeding letten en daardoor minder gezond eten of minder aan lichaamsbeweging doen. Beiden zijn nochtans noodzakelijk om geestelijk gezond te blijven. De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld op de Alzheimer's Association 2009 International Conference on Alzheimer’s Disease in de Verenigde Staten.

Norton verklaarde op dit congres dat omgevingsfactoren op zich geen rol spelen in het proces van dementeren, maar op onrechtstreekse manier toch weer wel. Het is dus niet zo dat leven in een bepaalde omgeving dementie kan stimuleren. Het onderzoek heeft alle rechtstreekse factoren uitgesloten als voedingsbodem voor dementie.

Hoe kan dan worden verklaard dat iemand wie zorg draagt voor een demente parter zelf een grotere kans op dementie loopt? Er blijkt een duidelijk verband te zijn met het sociaal netwerk, dat toch ook deel uitmaakt van de omgevingsfactoren. Iemand met dementie zal minder tijd hebben om zijn sociaal netwerk in stand te houden, met alle gevolgen van dien.

Vooral oudere mannen zijn op dat vlak kwetsbaar. Zij vertrouwen namelijk vooral op hun vrouw om hun sociaal netwerk te onderhouden. Wanneer de partner wegens dementie daartoe niet langer in staat is, kan dat netwerk snel verdwijnen. Wegens tijdsgebrek worden vrienden en familie minder vaak bezocht. Mannen met een partner die aan dementie lijdt, zullen ook minder makkelijk naar de dokter gaan en dus allerlei andere kwalen ontwikkelen. Daarbij kunnen we denken aan cholesterol, hoge bloeddruk enzovoort, kwalen die het risico op dementie doen toenemen. Daarom is het belangrijk dat iemand die voor een dementerende partner zorgt zijn eigen gezondheid ook goed in de gaten houdt.

Syndicatie