Ziekte van Alzheimer verspreidt zich sneller dan verwacht

Ziekte van Alzheimer verspreidt zich sneller dan verwacht

Aantal gevallen van ziekte van Alzheimer zal in de geïndustrialiseerde landen hoger oplopen dan verwacht

Het aantal gevallen van ziekte van Alzheimer zal in de geïndustrialiseerde landen hoger oplopen dan verwacht, zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Alzheimer’s Disease International. De organisatie plakt ook cijfers op het aanval verwachte Alzheimer-patiënten: dat zouden er in 2010 wereldwijd 35,60 miljoen zijn, of ongeveer 10% meer dan oorspronkelijk was gedacht. Overigens hebben de cijfers niet alleen betrekking op de ziekte van Alzheimer, maar ook op andere vormen van dementie.

Het blijkt dus dat de ziekte van Alzheimer vooral in de geïndustrialiseerde landen zich sneller verspreid dan verwacht. Een duidelijke verklaring voor dit fenomeen is niet dadelijk bekend, maar mogelijk heeft de hogere levensverwachting er mee te maken. Zo wordt namelijk de kans groter dat iemand vroeg of laat in zijn leven met de ziekte van Alzheimer wordt geconfronteerd.

Alzheimer’s Disease International publiceerde ook niet zo gunstige prognoses wat de verdere toekomst betreft. Het aantal gevallen van dementie - ziekte van Alzheimer van anderen – zou over een periode van 20 jaar telkens verdubbelen. Op die manier zou tegen 2050 het aantal van 115,40 miljoen worden bereikt. De organisatie heeft haar verwachtingscijfers naar boven aangepast, want in haar vorig jaar rapport werd nog van flink lagere cijfers uitgegaan. Het vorige rapport van Alzheimer’s Disease International over de ziekte van Alzheimer verscheen in 2005 in het vakblad The Lancet.

In de strijd tegen de ziekte van Alzheimer wordt regelmatig vooruitgang gemeld, maar een definitieve oplossing ligt zeker nog niet binnen handbereik. Bedrijven als
Johnson & Johnson, Eli Lilly & Co., Baxter International Inc. en Bristol-Myers Squibb Co ontwikkelen allen geneesmiddelen die hopelijk ingezet kunnen worden tegen de ziekte van Alzheimer. 

Volgens Alzheimer’s Disease International zou het goed zijn dat de ziekte van Alzheimer – samen met de andere vormen van dementie - door de World Health Organization als topprioriteit wordt uitgeroepen. Bovendien zouden de Verenigde Staten en de andere landen uit de westerse wereld – waar de ziekte van Alzheimer – het hardst dreigt toe te slaan – een plan moeten opstellen om te leren omgaan met meer Alzheimer-patiënten.

Daisy Acosta, voorzitter van Alzheimer’s Disease International, wordt het gevaar van de ziekte van Alzheimer, door de overheden mogelijk onderschat. Er is volgens Acosta wel degelijk sprake van een probleem dat dringend moet worden aangepakt. Overigens zouden in de landen met lagere inkomens het Alzheimer-probleem grotere proporties gaan aannemen, onder andere als gevolg van het feit dat er meer gevallen opgespoord worden. Bovendien waren er tot dusver weinig cijfergegevens over de situatie in Zuid-Amerika, Rusland, Afrika, Indonesië en het Midden-Oosten bekend.

De kostprijs van Alzheimer en andere vormen van dementie kostten nu al jaarlijks ruim 300 miljard dollar per jaar en dat prijskaartje zal alleen maar gaan oplopen. De geneesmiddelen die tot dusver op de markt zijn kunnen de ziekte van Alzheimer in het beste geval slechts met 6 tot 12 maanden afremmen.

Syndicatie