Hoe plant een Alzheimer-patiënt zo goed mogelijk zijn dag?

Hoe plant een Alzheimer-patiënt zo goed mogelijk zijn dag?

Neem voldoende voorzorgsmaatregelen zodat Alzheimer-patiënt niet verloren loopt

Het leven van een Alzheimer-patiënt is niet zo makkelijk, vooral omdat het geheugen het op sommige momenten van de dag kan laten afweten. Inmiddels heeft de medische wetenschap toch al heel wat ervaring met deze aandoening opgedaan. Die ervaring resulteert in een lijstje met do's en dont's voor Alzheimer-patiënten. Onder andere wat de planning van de dag betreft, is het misschien verstandig om een zo'n lijstje op te stellen. Daarnaast komt het er op aan dat de Alzheimer-patiënt niet verloren loopt.

Bij de planning van de dagindeling is het belangrijk om te kiezen voor dingen die de Alzheimer-patiënt graag doet en die hij of zij rustig op zijn of haar eentje kan doen. Het zal makkelijker zijn om bepaalde dingen te doen op die momenten van de dag dat de Alzheimer-patiënt zich het best voelt.

Haast en spoed is zelden goed, zeker niet in het geval van Alzheimer-patiënten. Die nemen best de tijd om de dingen te doen die ze moeten doen en laten zich bij voorkeur niet opjagen, niet door zichzelf en niet door iemand anders. Wanneer het wat moeilijker gaat, mag de Alzheimer-patiënt niet aarzelen om een rustpauze in te lassen. Bovendien moet hij of zij er van overtuigd zijn dat indien noodzakelijk hulp inroepen zeker geen schande is, wel integendeel.

Bij het uitoefenen van een bepaalde taak is het belangrijk er voor te zorgen dat de Alzheimer-patiënt niet verloren loopt. Wanneer die taak wordt uitgeoefend op een plaats die voor verwarring kan zorgen, is het aanbevolen om iemand te vragen die kan meegaan. Gaat de Alzheimer-patiënt toch op zijn eentje, dan moet hij of zij zich niet schamen om onderweg om hulp te vragen. Daarbij mag worden gezegd dat er sprake is van geheugenproblemen. Wie onderweg gaat naar een bepaalde opdracht, neemt voor alle zekerheid toch beter een plannetje met zich mee. Dat plannetje kan redding brengen wanneer het geheugen het plots weer laat afweten.