Mogen Alzheimer-patiënten nog een wagen besturen?

Mogen Alzheimer-patiënten nog een wagen besturen?

Enkele tips om de communicatie met Alzheimer-patiënten te vergemakkelijken

Alzheimer-patiënten stuiten bij veel onbegrip in hun omgeving. Familieleden en vrienden hebben het er vaak moeilijk mee dat de patiënt niet meer kan wat hij of zij voordien kon. Af en toe verbazen Alzheimer-patiënten daar rare dingen te zeggen, waardoor zij de indruk geven er niet helemaal meer ‘bij te zijn'. Dat bemoeilijkt in aanzienlijke mate de communicatie met Alzheimer-patiënten, in die zin dat er vaak misverstanden ontstaan.

In ieders belang is het noodzakelijk dat er toch extra inspanningen worden ondernomen om de communicatie te verbeteren. Een paar handige tips kunnen in dat verband een hulpmiddel bieden. Een eerste advies is om als Alzheimer-patiënt steeds langzaam te spreken, neem de tijd om iets uit te leggen. Dat is belangrijk om misverstanden te vermijden. Vraag indien nodig om de gesprekspartner te laten herhalen wat hij of zij heeft gezegd, of om traag te spreken wanneer je hem of haar niet verstaat. Zorg in ieder geval dat het rustig is op de achtergrond, storende geluiden kunnen de verwarring alleen maar groter maken. Een rustige plaats om een gesprek te voeren, is dus geen overbodige luxe.

Kunnen Alzheimer-patiënten nog achter het stuur plaatsvatten? Een pasklaar antwoord op die vraag valt moeilijk te formuleren. In geval van lichte vormen van Alzheimer kan het geen probleem zijn om een wagen te besturen. Dat wordt natuurlijk anders wanneer de aandoening ernstigere vormen aanneemt. In dat geval is het misschien toch verstandiger om Alzheimer-patiënten af te raden nog in het verkeer te gaan met een auto.

Algemeen kan worden gesteld dat het als Alzheimer-patiënt altijd nuttig is om iemand achter de hand te hebben wanneer er moet worden gereden. Wie makkelijk het spoor bijster raakt of dreigt in verwarring te raken, kan beter alternatieve manieren van vervoer onderzoeken. Sowieso valt het aan te raden om alleen achter het stuur te kruipen in regio's waar u zich als Alzheimer-patiënt goed bekend weet. Laat in geval van onzekerheid een test uitvoeren naar de rijvaardigheden. Indien nodig kan die test regelmatig worden herhaald, want Alzheimer is nu eenmaal een voortschrijdend proces. Op een bepaald moment gaat het tijdstip aanbreken dat Alzheimer-patiënten niet langer in staat zijn om de wagen te besturen. Jammer, maar het is helaas niet anders.