Vaccin voor Alzheimer: fictie of binnenkort realiteit?

Farmaceutische industrie werkt volop aan de ontwikkeling van vaccins

De farmaceutische industrie werkt volop aan de ontwikkeling van vaccins voor een groot aantal aandoeningen. Er wordt onder andere gewerkt aan vaccins voor genitale herpes, malaria, tuberculose, AIDS, griep, allergie voor pollen, diarree (de gevreesde ‘turista') en zelfs voor Alzheimer. Is een vaccin voor Alzheimer fictie of is het binnenkort (waarbij we deze tijdsaanduiding bewust nogal ruim nemen) realiteit? Als het van de medische wetenschap afhangt, is er alvast goede hoop.

De farmabedrijven werken aan heel wat vaccins, waarbij sommige van die geneesmiddelen zich al vrij ver in de testfases bevinden. Enkele van die vaccins kunnen op relatief korte tijd gecommercialiseerd worden, anderen gaan wat langer op zich wachten. Binnen de sector heeft een duidelijke mentaliteitsverandering plaatsgevonden. Nauwelijks vijf jaar geleden hadden veel bedrijven de zoektocht naar vaccins stopgezet wegens gebrek aan succes. Bovendien ging bij het begin van de 21ste eeuw ongeveer de helft van griepvaccins verloren als gevolg van besmetting bij één van de twee nog overblijvende producenten van vaccins. Het woord ‘vaccin' was in de medische sector een besmet woord geworden.

De heropleving van de interesse voor vaccins is alleszins opmerkelijk. Het onderzoek naar vaccins heeft te maken met zowel technologische vooruitgang als groeiende overheidssteun, maar ook met enkele opmerkelijke successen voor nieuwe vaccins. De farmasector heeft bovendien begrepen dat er met het aanmaken van vaccins veel geld te verdienen valt.  

Bij Emilio Emini, bij Pfizer hoofd van de research naar nieuwe vaccins, is van mening dat zelfs wanneer een aantal vaccins in ontwikkeling de markt nooit gaan halen er in de komende 10 jaren een heuse medische revolutie zal plaatsvinden als gevolg van de lancering van nieuwe vaccins. Voor farmaceutische bedrijven gelden vaccins tegenwoordig als cruciaal voor verdere groei. De verkopen van geneesmiddelen op voorschrift zijn als gevolg van de toegenomen generische concurrentie namelijk sterk teruggevallen. Bovendien doen ook de overheden wereldwijd verwoede pogingen om de prijzen van die medicijnen te doen dalen.

Het verschil tussen geneesmiddelen die op voorschrift verkrijgbaar zijn en vaccins situeert zich op de eerste plaats door het tijdstip van toediening. Geneesmiddelen helpen aandoeningen bestrijden, vaccins hebben als taak om aandoeningen te voorkomen. Zij helpen infecties voorkomen door het immuunsysteem te versterken, zodat indringers kunnen teruggeslagen worden. Vaccins worden gemaakt op basis van virussen, bacteries of delen daarvan. De wereld van de vaccinatie is volop in beweging en niemand durft te voorspellen welke richting het uitgaat. Het is niet uitgesloten dat er vroeg of laat inderdaad een vaccin wordt ontwikkeld dat Alzheimer kan voorkomen. 

Syndicatie