Hogere cholesterol op middelbare leeftijd doet kansen op Alzheimer stijgen

Hogere cholesterol op middelbare leeftijd doet kansen op Alzheimer stijgen

Zelfs mensen met een iets hoger dan normaal cholesterolgehalte lopen boven de 40 meer kans om Alzheimer te ontwikkelen

Zelfs mensen met een iets hoger dan normaal cholesterolgehalte lopen boven de 40 meer kans om Alzheimer en de daarmee gerelateerde vormen van dementie te ontwikkelen, zo blijkt uit een recent gepubliceerde studie. Anders uitgedrukt: zelfs mensen met een iets hoger dan normaal cholesterolgehalte zouden op middelbare leeftijd (boven de 40) een groter risico lopen om Alzheimer te ontwikkelen

Het betreft één van de meest uitgebreide onderzoeken die rond Alzheimer werden uitgevoerd. Researchers volgden meer dan 9.800 mensen gedurende 40 jaar en hun gegevens werden in een database gegooid. De conclusie was dat hoge of zelfs borderline hoge cholesterol in de 40-jaren de risico’s deed toenemen om in een latere fase van hun leven Alzheimer te ontwikkelen.

Rachel A. Whitmer, hoofd van Kaiser Permanente Division of Research in Oakland en één van de spilfiguren van het onderzoek, verklaarde in een toelichting op de studied dat tot dusver werd aangenomen dat het verstand en het hart totaal los van elkaar werken. Die stelling lijkt dus niet op te gaan, aangezien er een duidelijke band tussen het cholesterolgehalte en Alzheimer werd vastgesteld. Wat goed is voor het hart, is eveneens goed voor de hersenen. Volgens Whitmer kan het geen kwaad om al op middelbare leeftijd de risico’s op Alzheimer en andere vormen van dementie goed proberen in te schatten.

Van de 9.800 deelnemers aan het onderzoek ontwikkelden er bijna 600 Alzheimer of een aanverwante aandoening. Dat gebeurde op latere leeftijd, meer bepaald wanneer ze in hun 60’er, 70’er of 80’er jaren waren. Een hoog cholesterolgehalte werd geassocieerd met een 66% toename van de kans om Alzheimer te ontwikkelen.
Borderline hoge cholesterol deed anderzijds de risico’s op vasculaire dementie met 52% stijgen.

Volgens de huidige richtlijnen wordt een cholesterolgehalte van 240 als hoog ervaren. Een cholesterolgehalte van 200 tot 239 wordt door de medische wetenschap anderzijds als borderline hoog gedefinieerd. De wetenschappers maakten tijdens het onderzoek geen onderscheid tussen goede HDL en slechte LDL cholesterol. Dat kan ook moeilijk, want vier decennia geleden was het onderscheid tussen beide vormen van cholesterol nog niet helemaal duidelijk.

Volgens de wetenschap kan echter met een behoorlijke mate van zekerheid worden aangenomen dat de mensen uit het onderzoek met een hoge cholesterol slechte cholesterol hadden. Die LDL-cholesterol is namelijk goed voor twee derde van de totale cholesterol.

De studie werd uitgevoerd door in samenwerking met de Finse Universiteit van Kuopio en mag als één van de eerste worden beschouwd die de risico’s op vasculaire dementie onderzoekt. Deze vorm van dementie wordt gelinkt met een verminderde toevoer van blood naar de hersenen. De conclusie luidde dat het controleren van risico’s die met het hart te maken hebben de hersenen op oudere leeftijd kan beschermen tegen Alzheimer.

Syndicatie