Bijkomende symptomen die in de richting van de ziekte van Alzheimer kunnen wijzen

Bijkomende symptomen die in de richting van de ziekte van Alzheimer kunnen wijzen

Er zijn symptomen die typisch zijn voor de eerste fase van de ziekte van Alzheimer, anderen duiken pas in de tweede fase op

Een aantal signalen zijn typisch voor de ziekte van Alzheimer, ze zullen in bijna elk geval opduiken. Daarnaast zijn er nog heel wat bijkomende symptomen die in de richting van de ziekte van Alzheimer kunnen wijzen, maar die niet bij elk geval opduiken. Er zijn bovendien symptomen die typisch zijn voor de eerste fase van de ziekte van Alzheimer, anderen duiken pas in de tweede fase op. Het is dus vaak moeilijk om een sluitende diagnose te maken.

Symptomen die kunnen wijzen op de ziekte van Alzheimer maar die niet altijd opduiken, zijn de volgende:

Waanideeën of valse denkbeelden, zoals bijvoorbeeld dat iemand geld steelt. Deze veronderstellingen zijn uiteraard volledig uit de lucht gegrepen, maar kunnen binnen een gezin heel wat spanningen veroorzaken.

Soms, maar zeker niet altijd, gaat de ziekte van Alzheimer gepaard met hallucinaties. Dat betekent dat de persoon in kwestie dingen ziet of hoort die er niet zijn. Uiteraard kunnen deze symptomen ook opduiken bij andere aandoeningen van mentale aard.

Iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer zal vaak de interesse verliezen in de dingen die hij of zij graag deed. Hij of zij zal zich mogelijk ook eveneens terugtrekken in zichzelf en de contacten met familie of vrienden laten verliezen. Dit sociaal luik is echter niet noodzakelijk een symptoom van de ziekte van Alzheimer.

Het verrichten van nutteloze activiteiten kan eveneens wijzen naar de ziekte van Alzheimer. Het openen en weer dichtdoen van pakjes, het aan- en weer uittrekken van kleren enzovoort kunnen voorbeelden zijn van zo'n nutteloze activiteiten. Ook het regelmatige stellen van dezelfde vragen hoort thuis in het rijtje.

Verbale en fysische agressie kunnen ook deel uitmaken van de symptomen die wijzen op de ziekte van Alzheimer. Die verbale agressie doet uiteraard meteen denken aan het Gilles de la Tourette syndroom.

De onmogelijkheid om impulsieve bewegingen te controleren, die mogelijk aanleiding kunnen geven tot ongewone of verkeerde daden. Deze vreemde daden duiken vaker op bij mannen dan bij vrouwen, zonder dat daar een sluitende verklaring voor is. U mag daarbij denken aan verdwalen, of zich op een vreemde manier naar een bepaalde bestemming geven. Zo zijn er de voorbeelden van mensen die aan de ziekte van Alzheimer lijden en zich bijvoorbeeld met de fiets op de autoweg wagen.

Syndicatie