Het vertellen van verhalen is bruikbaar in de strijd tegen Alzheimer

c

Spannende verhalen zijn zeer nuttig om het gebruik van het geheugen te helpen stimuleren

We weten allemaal dat er momenteel nog altijd weinig kruid gewassen is tegen de ziekte van Alzheimer, deze vreselijke ziekte die mensen de facto hun persoonlijkheid doet verliezen en ze reduceert tot bijna willoze wezens. Wetenschappers blijven onverdroten zoeken naar een sleutel tot succes in de strijd tegen Alzheimer, maar hun inspanningen hebben tot dusver nog geen vruchten opgeleverd.

Toch zijn er een aantal kleine zaken die de opmars de ziekten helpen afremmen door het versterken van de geheugenfunctie. Het vertellen van verhalen is namelijk bruikbaar in de strijd tegen Alzheimer, het remt de vooruitgang van de kwaal af zo heeft wetenschappelijk onderzoek aangewezen. Spannende verhalen zijn zeer nuttig om het gebruik van het geheugen te helpen stimuleren. Wie luistert naar zijn verhalen, moet zijn verstand aan het werk zoeken. Het laten werken van dat verstand kan Alzheimer inderdaad afremmen, zodat deze behandeling al langer gebruikt wordt voor patiënten die met Alzheimer geconfontreerd worden.

Met het ouder worden vermindert de cognitieve capaciteit van ons brein. Jammer maar helaas, hiertegen valt weinig te doen. Het verlies aan capaciteit heeft alles te maken met een natuurlijk verouderingsproces waar, willen of niet, helaas niemand aan kan ontsnappen. De veroudering stoppen of afremmen gaat helaas (nog) niet, maar we wel kunnen we  het proces van de afnam vertragen.

Een aantal activiteiten die onze hersenen aan het werk zetten kunnen daarbij helpen. Maar overigens hoeven we ons verder geen illusies te maken: deze activiteiten zullen het opduiken van bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer niet kunnen voorkomen. Tot op heden is voor deze gevreesde (denk maar aan Alzheimer!) kwaal nog geen remedie gevonden en het ziet er ook niet naar uit dat dit snel zal gebeuren.

Syndicatie