Dementie hoeft niet noodzakelijk aan ziekte van Alzheimer worden gelinkt

Dementie hoeft niet noodzakelijk aan ziekte van Alzheimer worden gelinkt

De meeste bekende vorm van dementie is een symptoom van de ziekte van Alzheimer, maar er zijn ook andere vormen van dementie

Dementie wordt algemeen omschreven als het gestadige verlies van geheugenfuncties, zoals denken, redeneren en onthouden. Het verlies van de mentale functies moet ernstig genoeg zijn om het dagelijks leven te beïnvloeden, anders wordt er (nog) niet over dementie gesproken. De meeste mensen linken dementie automatisch aan de ziekte van Alzheimer, maar dat is een misverstand. Er bestaan wel degelijk nog andere vormen van dementie.

Dementie is op zich overigens geen ziekte, maar wel een groep van symptomen die het gevolg kunnen zijn van verschillende aandoeningen of die zelfs het gevolg kunnen zijn van andere oorzaken. Dementie is bovendien meer dan geheugenverlies, het kan gepaard gaan met veranderingen in de persoonlijkheid, gemoedsschommelingen of zelfs veranderingen in het gedrag. In sommige gevallen kan dementie behandeld en genezen worden, op voorwaarde dat de oorzaak er van kan worden behandeld. In andere gevallen – zoals bij de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld – is geen behandeling mogelijk. 

Voorbeelden van dementie die kan behandeld worden zijn die vormen van geheugenstoornissen die het gevolg zijn van alcohol- en drugmisbruik. Ook sommige geneesmiddelen kunnen dementie veroorzaken. Behandelbaar is ook die dementie die het gevolg is van onevenwichten in de hormonenspiegel of in de vitaminebalans. In sommige gevallen lijkt het er op alsof iemand aan dementie lijdt, maar gaat het in werkelijkheid om een depressie of een andere aandoening. Een zware depressie kan namelijk leiden tot een dementietoestand. Deze vorm van dementie staat ook wel bekend als pseudo-dementie en is makkelijk te genezen. In de meeste gevallen moeten we ons weinig illusies maken: echte dementie valt niet te genezen.

De oorzaak van dementie moet worden gezocht bij een aantasting van de hersenen in die delen die betrokken zijn op leren, geheugen, het treffen van beslissingen en taal. Deze delen van de hersenen worden getroffen door infecties of door een ziekte, met functieverlies tot gevolg. De ziekte van Alzheimer is de bekendste oorzaak van dementie, maar er zijn ongeveer 50 andere oorzaken bekend. We hoeven ons echter weinig zorgen te maken: de meeste van die aandoeningen zijn uiterst zeldzaam.

Omdat het toch mogelijk is om sommige vormen van dementie te genezen, is het uiterst belangrijk dat de medische wetenschap meteen de juiste diagnose stelt. Op basis daarvan kan worden uitgemaakt of genezing al dan niet mogelijk is. Volgens recent onderzoek zou ongeveer 10% van het totaal aantal vormen van dementie ‘geneesbaar’ zijn.

Welke andere oorzaken van dementie kunnen er zijn? We zetten er even een aantal op een rijtje, zonder evenwel volledigheid na te streven.

-Ziekten die leiden tot degeneratie van de hersenen of vernieting van hersencellen zoals Alzheimer, Parkinson en Huntington.
-Ziekten van het bloedstelsel, zoals beroertes
-Giftige reacties als gevolg van overdadig alcohol- en druggebruik
-Infecties die de hersenen aantasten, zoals AIDS of de ziekte van Creutzfeldt-Jakob
-Hersentumoren
-Zware hoofdwonden
-Ziekten in andere delen van het lichaam, zoals lever, nieren of longen

Uiteindelijk is de ziekte van Alzheimer goed voor de helft tot iets meer van alle vormen van dementie. Ongeveer 5 tot 10% van alle mensen ouder dan 65 ontwikkelen een of andere vorm van dementie en hun aantal neemt nog alle jaren toe.
 

Syndicatie