10 signalen of symptomen die waarschuwen voor de ziekte van Alzheimer

10 signalen of symptomen die waarschuwen voor de ziekte van Alzheimer

Hoe op basis van signalen of symptomen ontdekken dat iemand aan de ziekte van Alzheimer lijdt?

De ziekte van Alzheimer is algemeen bekend, maar het is niet altijd even evident om de juiste diagnose te maken. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is de ziekte van Alzheimer niet automatisch congruent met dementie. Dementeren kan wel een vorm van de ziekte van Alzheimer zijn.

De symptomen van deze aandoening zijn – zeker in de beginfase – niet altijd even duidelijk herkenbaar. De Alzheimer's Association heeft daarom een lijst opgesteld met 10 waarschuwingssignalen die er op kunnen wijzen dat iemand lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Deze 10 signalen zijn de volgende:

1. Geheugenverlies

Iemand Alzheimer heeft vergeet vaak recente dingen zoals namen en telefoonnummers. Opmerkelijk is wel dat het langetermijngeheugen in veel gevallen gedurende lange tijd goed blijft. Pas in een volgende fase zal dat langetermijngeheugen verloren gaan.

2. Problemen met het uitvoeren van makkelijke taken

Eén van de symptomen die op de ziekte van Alzheimer kunnen wijzen, is dat het uitvoeren van op zich eenvoudige taken moeilijk uitvoerbaar wordt. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat het bereiden van een maaltijd problemen gaat opleveren, ook al was de persoon in kwestie voordien een goede taak.

3. Taalproblemen

Een ander symptoom dat in de richting van de ziekte van Alzheimer kan leiden, is het vergeten van eenvoudige woorden. Omgekeerd kan een Alzheimer ook woorden in de verkeerde context of zelfs ongewone woorden gaan gebruiken.

4. Desoriëntatie

Een persoon die lijdt aan de ziekte van Alzheimer kan zich vergissen in tijd en plaats. Desoriëntatie kan zich op verschillende manier manifesteren, bijvoorbeeld door het vergeten van de woonplaats (straat + nummer).

5. Het slecht inschatten van situaties

Het slecht inschatten van situaties kan op verschillende manieren gebeuren. Een Alzheimer-patiënt kan bijvoorbeeld een warme jas aantrekken wanneer het bloedheet is of in volle winter in zijn hemdsmouwen het huis verlaten.

6. Problemen met abstract denken

Ook de problemen met abstract denken kunnen verschillende vormen aannemen. Iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer zal bijvoorbeeld niet (meer) begrijpen waar bepaalde cijfers voor staan.

7. Zaken op de verkeerde plaats zetten

Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van ijzeren voorwerpen in de diepvriezer. Een Alzheimer kan bijvoorbeeld ook doodleuk met zijn fiets de autoweg nemen om boodschappen te gaan.

8. Gedragsveranderingen

Snelle wijzigingen in het humeur kunnen in de richting van de ziekte van Alzheimer wijzen. De overstap van kalmte over verdriet naar woede kan in een paar seconden gebeuren.

9. Persoonlijkheidsveranderingen

Alzheimers kunnen extreem verstrooid, achterdochtig, angstig of afhankelijk worden.

10. Verlies van initiatief

Voortdurend liggen te slapen kan wijzen in de richting van ziekte van Alzheimer. Hetzelfde geldt voor de hele dag televisie kijken of simpelweg de dingen van alledag niet meer willen doen.

Syndicatie