Strijd tegen Alzheimer moet in een veel vroeger stadium worden gevoerd

Strijd tegen Alzheimer moet in een veel vroeger stadium worden gevoerd

In toekomst zal aandacht vooral moeten uitgaan naar preventie van Alzheimer

In de strijd tegen Alzheimer staan we eigenlijk nog altijd nergens. Op de eerste plaats hebben we nog altijd maar een vaag vermoeden van de manier waarop de aandoening onstaat. Het zou iets te maken hebben met de opbouw van beta amyloid plaatjes in de hersenen. Eigenlijk zou de hersenbeschadiging dus door een proteïne veroorzaakt worden. Zekerheid daaromtrent hebben we echter niet.

Bovendien hebben we nog altijd geen flauw idee van hoe we die opbouw van beta amyloid kunnen stopzetten of vermijden. Kathleen Sebelius, secretaries van het Amerikaanse Health and Human Services Department, merkt op dat van een doorbraak nog altijd geen sprake is. Af en toe wordt er iets nieuws ontdekt, maar veel van die sporen die tot dusver werden blootgelegd lopen dood.

De klinische resultaten van de meest tot dusver uitgevoerde testen zijn ronduit ontgoochelend. Dat heeft op de eerste plaats te maken met het feit dat de medische wetenschappers nog altijd niet met zekerheid weten welke vijand ze uiteindelijk moeten gaan bestrijden.

De strijd tegen Alzheimer moet waarschijnlijk in een veel vroeger stadium worden gevoerd, meer bepaald bij mensen die aanleg hebben voor de ontwikkeling van de aandoening. Er zou namelijk een manier moeten gevonden worden om te voorkomen dat de opbouw van beta amyloid daadwerkelijk plaatsvindt. Hoe dat moet worden aangepakt, is een ander paar mouwen.

In toekomst zal de aandacht dus vooral moeten uitgaan naar de preventie van Alzheimer. Richard Scheller, chief scientific officer van Roche, merkt op dat het accumuleren van beta amyloid een proces is dat jaren aansleept. Wanneer de patiënt symptomen vertoont die wijzen op dementie, is de schade aan de hersenen al een feit en is het eigenlijk nog te laat om in te grijpen. Zodra de aftakeling van het brein is ingezet, is deze nog moeilijk te stoppen.

Syndicatie