Ziekte van Alzheimer wordt best bestreden met een cocktail van behandelingen

Ziekte van Alzheimer wordt best bestreden met een cocktail van behandelingen

Zaak is om de vorming van plaatjes in de hersenen zo veel mogelijk af te remmen

De ziekte van Alzheimer wordt best bestreden met een cocktail van behandelingen, zo blijkt uit een nieuwe studie. De aanpak met een cocktail van geneesmiddelen zou betere resultaten opleveren dan de behandeling van één enkel medicijn. Zaak is om de vorming van plaatjes in de hersenen zo veel mogelijk af te remmen en dat zou het best gebeuren door een combinatie van verschillende medicijnen. Op die manier zou zelfs een stukje van het geheugen dat anders verloren ging, geconserveerd kunnen worden.

Onderzoekers van de Johns Hopkins University School of Medicin kwamen tot de bevinding dat een cocktail van medicijnen de vorming van plaatjes in de hersenen - een typisch kenmerk voor de ziekte van Alzheimer - het best afremt zonder dat er sprake is van neveneffecten. Dat blijkt in een individuele aanpak niet altijd het geval te zijn.

Een definitief geneesmiddel voor de ziekte van Alzheimer is nog altijd niet voorhanden. De ziekte van Alzheimer treft jaarlijks wereldwijd tientallen miljoenen mensen. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta zou het in de Verenigde Staten de op vijf na belangrijkste oorzaak van sterfgevallen zijn. Wetenschappers vermoeden dat de ziekte van Alzheimer veroorzaakt wordt door een proteïne dat amyloid beta wordt genoemd. Dit proteïne wordt voortgebracht door twee enzymen die door de farmaceutische bedrijven individueel aangepakt worden met experimentele behandelingen.

Philip Wong, professor in pathologie en neuroscience in Baltimore bij de Johns Hopkins University, is van mening dat de aanmaak van medicijnen die zich rechtstreeks richten op deze enzymen kan helpen om de vooruitgang van de ziekte van Alzheimer af te remmen. Op langere termijn kan het zelfs mogelijk zijn om een geneesmiddel voor de ziekte van Alzheimer aan te maken.

Wong wijst er op dat beta-secretase en gamma-secretase twee stoffen zijn die informatie geven over amyloid beta dat de hersenfuncties bij de ziekte van Alzheimer aantast. Mogelijk kunnen deze stoffen een rol spelen bij de ontwikkeling van een geneesmiddel voor de bestrijding van de ziekte van Alzheimer. Een belangrijke factor waar echter rekening mee dient te worden gehouden, is het opduiken van neveneffecten.

Verschillende farmabedrijven werken al aan geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer op basis van beta-secretase en gamma-secretase, maar concrete resultaten heeft het onderzoek naar dergelijke medicijnen voorlopig nog niet opgeleverd.

Syndicatie