Geneesmiddel voor behandeling van Alzheimer houdt beloftes in

Geneesmiddel voor behandeling van Alzheimer houdt beloftes in

Twee verschillende studies geven nochtans aan dat mentale aftakeling bij Alzheimer-patiënten niet kan worden voorkomen

In de strijd tegen de gevreesde ziekte van Alzheimer is het zoals in de processie van Echternach: twee stapjes voorwaarts en dan weer eentje achterwaarts. In feite mag er zelfs van anderhalve stap achterwaarts worden gesproken, want tot dusver werd  wat de behandeling van deze gevreesde aandoening weinig vooruitgang geboekt. Nochtans wordt er wereldwijd heel wat onderzoek gedaan om alleszins de vooruitgang van de mentale aftakeling te stoppen.

Ook dat heeft tot dusver weinig succes opgeleverd. In sommige gevallen is er sprake van enige vooruitgang, maar de onderzoekers geven ruiterlijk toe dat dit ook aan externe factoren te wijten zijn die niets met het gebruik van medicatie tegen Alzheimer te maken heeft.

Het resultaat van al het wetenschappelijk onderzoek – dat tot dusver al miljarden euro’s heeft opgeslorpt – is dat er nog altijd geen behandeling mogelijk is. Gemiddeld leven patiënten na het stellen van de diagnose Alzheimer nog vier tot acht jaar, waarbij ze geleidelijk aan achteruitboeren. Veel mensen die aan de aandoening lijden, zijn op het einde van het leven niet veel meer dan een plant.

Toch mogen we niet alle hoop laten varen. Een geneesmiddel voor behandeling van Alzheimer dat door Eli Lilly houdt alleszins beloftes in. De molecule, die voorlopig de werknaam solanezumab kreeg (een merknaam wordt pas in een later stadium gegeven) slaagt er in de cognitieve aftakeling af te remmen, wat toch alleszins al als een stap voorwaarts mag worden beschouwd. 

 Het is echter nog te vroeg om al te juichen. Twee verschillende studies geven nochtans aan dat mentale aftakeling bij Alzheimer-patiënten niet kan worden voorkomen, er is dus alleen sprake van een vertraging. Bij Eli Lilly wordt nu onderzocht of het team onderzoekers het onderzoek naar het medicijn in een hogere versnelling gaan brengen.

 

Syndicatie