Bestaat er een verband tussen de ziekte van Alzheimer en hartproblemen?

Bestaat er een verband tussen de ziekte van Alzheimer en hartproblemen?

Onderzoekers hebben een proteïne ontdekt dat een link kan leggen tussen de ziekte van Alzheimer en het falen van het hart

Onderzoekers hebben een proteïne ontdekt dat een link kan leggen tussen de ziekte van Alzheimer en het falen van het hart. Het betreft een onderzoek dat werd gevoerd aan een Italiaanse universiteit. Een falen van het hart en de ziekte van Alzheimer zijn twee van de belangrijkste doodsoorzaken in zowel de Verenigde Staten als in Europa.

Giulio Agnetti, dokter en postdoctorale researcher aan de Johns Hopkins University School of Medicine en aan de Universiteit van Bologna, stelde vast dat bij hartfalen een proteïne is betrokken dat desmine wordt genoemd. Hetzelfde proteïne duikt ook op bij de ziekte van Alzheimer. Desmine is een eiwit dat onder andere voorkomt in skelet- en hartspiercellen.

Agnetti vergelijkt de werking van het hart met dat van een automotor. In een motor moeten de kleppen juist afgesteld staan, bij het hart geldt dit voor desmine dat op de juiste plaats aanwezig moet zijn om de werking van het hart te garanderen. Agnetti en zijn team vonden drie potentieel gevaarlijke wijzigingen in de chemische samenstelling van desmine. Het onderzoek werd uitgevoerd in de hartspiercellen bij honden.

De wijzigingen gaven aanleiding tot de vorming van proteïneclusters in de hartspier en die clusters lijken verdacht sterk op de clusters die in de hersenen worden gevormd bij patiënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer. De afwijkende proteïneclusters werden operationeel verwijderd. Gebeurde dit niet, dan nam de kans op hartfalen sterk toe. Het is echter nog niet helemaal duidelijk hoe de link met de ziekte van Alzheimer moet worden gelegd.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij honden, maar sinds de ontdekking van de rol van desmine werden dezelfde proteïneclusters vastgesteld bij vier mensen die aan hartfalen leden. De onderzoekers brachten verslag uit van hun bevindingen op de
American Heart Association Scientific Sessions in Orlando, Florida. De resultaten zijn bemoedigend genoeg om verder onderzoek te rechtvaardigen.

Het verband tussen hartfalen en de ziekte van Alzheimer werd eigenlijk al voor het eerst in 2005 gelegd, toen vermoed werd dat desmine verantwoordelijk kan zijn voor zowel hartfalen als voor symptomen die verwant zijn aan de ziekte van Alzheimer bij muizen. Studies hebben inmiddels uitgewezen dat wijzigingen in desmine verantwoordelijk zijn voor hartproblemen bij dieren, maar de nieuwe Italiaanse studie is de eerste die een duidelijke link legt met de ziekte van Alzheimer.

Syndicatie