Alzheimer: bosbessensap kan geheugen helpen versterken

Alzheimer: bosbessensap kan geheugen helpen versterken

Vooral oudere mensen met geheugenproblemen kunnen gebaat zijn bij het drinken van bosbessensap

In de strijd tegen Alzheimer kan het belangrijk zijn dat is gebleken dat bosbessensap het geheugen kan helpen versterken. Vooral oudere mensen met geheugenproblemen kunnen gebaat zijn bij het drinken van bosbessensap, zij zouden dankzij het positief effect van dit sap hun leercapaciteiten kunnen verhogen. Het bosbessensap wordt bij voorkeur 's morgens gedronken.

Uit een nieuwe studie blijkt dat een dagelijkse dosis bosbessensap het geheugen helpt verbeteren van oudere mensen met geheugenproblemen, zonder dat er meteen sprake is van een oplossing voor de problemen die door Alzheimer worden veroorzaakt. Het is de eerste keer dat de relatie tussen bosbessensap en verschijnselen die gepaard gaan met dementie onderzocht worden.

De studie werd uitgevoerd door een team onder leiding van Robert Krikorian van de University of Cincinnati Academic Health Center, de resultaten er van werden gepubliceerd in het Journal of Agricultural and Food Chemistry. Krikorian kwam tot de conclusie dat een gematigd gebruik van bosbessensap duidelijk neurocognitieve voordelen met zich meebrengt. Concreet wil dit zeggen dat bosbessensap inderdaad de geheugenfunctie versterkt.

De researchers wijten de positieve effecten van bosbessensap aan de grote hoeveelheid fytochemicaliën die deze vruchten bevatten. Van fytochemicaliën is bekend dat ze antioxiderende middelen en ontstekingsremmers bevatten. In bosbessensap worden fytochemicaliën aangetroffen die anthocyanines worden genoemd. De studies met bosbessensap werden uitgevoerd bij dieren, maar de positieve effecten zouden ook bij mensen voelbaar moeten zijn.

Tijdens de studie stelde het team van Krikorian vast dat de geheugenproblemen bij negen proefpersonen van meer dan 70 na een kuur met bosbessensap gevoelig afnamen. Onder andere geheugenstoornissen kenden een gevoelige verbetering. De deelnemers aan het onderzoek dronken ongeveer tweeëneenhalf glas bosbessensap per dag. Het bosbessensap werd gekocht in bevroren toestand, maar was afkomstig van bosbessen die minder dan 12 weken voordien waren getrokken.

De resultaten van het onderzoek werden vergeleken met die van zeven anderen die in een gelijkaardige situatie verkeerden en die geen bosbessensap te drinken kregen. Bij het begin van de testen werd zowel de capaciteit voor het maken van woordassociaties als het leerproces aan een test onderworpen. De resultaten van deze testen waren aanmerkelijk beter bij de drinkers van bosbessensap dan bij de niet-drinkers van bosbessensap.

Syndicatie