Begrip, geduld en steun zijn belangrijke factoren bij omgang met Asperger-kinderen

Begrip, geduld en steun zijn belangrijke factoren bij omgang met Asperger-kinderen

Kennis over Asperger kan erg nuttig zijn bij omgang met kinderen die aan deze aandoening leiden

Kennis over Asperger kan erg nuttig zijn bij omgang met kinderen die aan deze aandoening leiden. Er zijn uiteraard verschillende bronnen van informatie, waarbij de ene al interessanter is dan de andere. De website OASIS (Online Asperger Syndrome Information and Support) op www.udel.edu/bkirby/asperger kan bijvoorbeeld een zeer interessante bron van informatie zijn.

Voor een goed begrip van de problematiek is het nodig om te begrijpen dat Asperger-kinderen deels een soort modeverschijnsel zijn geworden. De term Asperger wordt te pas en te onpas gebruikt. Toch is het onmiskenbaar gegeven dat het aantal Asperger-kinderen in de afgelopen decennia sterk is toegenomen, al was het maar omdat de aandoening nu als dusdanig sneller wordt herkend. Maar zelfs wanneer iemand kennis heeft opgestoken over de aandoening, blijft het moeilijk om om te gaan met Asperger-kinderen.

Eén ding staat als een paal boven water: begrip, geduld en steun zijn belangrijke factoren bij omgang met Asperger-kinderen. Een kind dat leidt aan deze aandoening zal zich het best in zijn vel voelen in een ondersteunende en liefhebbende omgeving. Maar al te vaak wordt begrepen dat Asperger-kinderen - evenals andere kinderen trouwens - hun eigen sterktes en zwaktes hebben. Het is belangrijk om die kenmerken bij Asperger-kinderen te herkennen en te respecteren.

Er is momenteel heel wat literatuur beschikbaar over Asperger, in gedrukte vorm of op internet. Toch is opletten voor misleidende informatie. Sommige auteurs postioneren zichzelf als kenners van Asperger-kinderen, maar zijn dat allesbehalve. Het probleem is uiteraard dat de aandoening niet exact kan omschreven worden. Er wordt op de universiteiten tot nader bericht geen vak onderwezen dat ‘Omgaan met Asperger-kinderen' heet.

Wie vermoedt dat zijn kind onder de Asperger-kinderen kan gecatalogiseerd worden, neemt daarom beter contact om met een gespecialiseerde dokter. Samen kan op basis van de symptomen worden vastgesteld of het al dan niet om Asperger gaat. Is de conclusie positief, dan is het tijd om te gaan studeren. Hoe groter de kennis over de omgang met Asperger-kinderen bij de ouders, hoe makkelijker het leven van uw kind zal worden. Vergeet nooit dat Asperger-kinderen met heel wat onzekerheden worstelen en dat hun leven allesbehalve makkelijk is.

Syndicatie