10 waarschuwingssignalen voor de ziekte van Alzheimer

10 waarschuwingssignalen voor de ziekte van Alzheimer

De Alzheimer's Association heeft schema opgesteld om de ziekte van Alzheimer te herkennen

Voor de Alzheimer's Association gelden er 10 waarschuwingssignalen voor de de ziekte van Alzheimer. Die 10 zijn de volgende:

Geheugenverlies, waarbij op de eerste plaats pas verworven informatie wordt vergeten. Hierbij mag u denken aan namen, telefoonnummers enzovoort. Dit geheugenverlies als symptoom van de ziekte van Alzheimer mag echter niet verwisseld worden met ‘gewoon' geheugenverlies.

Moeite om gewone taken uit te voeren, met het bereiden van een maaltijd als klassiek voorbeeld. Iemand die vroeger goed kon koken, zal er niet meer in slagen om een gewone maaltijd te bereiden.

Problemen met taal kunnen eveneens een signaal geven dat in de richting van de ziekte van Alzheimer wijst. Die problemen kunnen zowel het vergeten van gewone woorden als van ongewone woorden zijn.

Desoriëntatie kan eveneens een symptoom van de ziekte van Alzheimer zijn. Dat wil zeggen dat iemand op een bepaald moment niet meer zal weten waar hij of zij zich bevindt. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de persoon in kwestie vergeten is in welke straat hij of zij woont.

Een beperkt oordeelvermogen kan eveneens bij de ziekte van Alzheimer horen. Zo kan iemand met zijn winterkleren aan naar buiten gaan terwijl er buiten een hittegolf woedt. Ook het uitdelen van geld aan wildvreemden kan in de richting van de ziekte van Alzheimer wijzen.

Problemen met abstracte zaken wijzen eveneens naar de ziekte van Alzheimer. Dergelijke problemen kunnen bijvoorbeeld het niet (meer) kunnen beheren van de huisboekhouding. Iemand die neigt naar de ziekte van Alzheimer zal bijvoorbeeld ook de inhoud van cijfers niet meer begrijpen.

Het verkeerd plaatsen van dingen kan eveneens naar de ziekte van Alzheimer verwijzen. Voorbeelden daarvan zijn het plaatsen van ijzer in de diepvries of suiker gebruiken om koffie te maken. Naarmate de verwarring toeneemt, kan de diagnose ‘de ziekte van Alzheimer' met steeds grotere zekerheid gesteld worden.

Wijzigingen in de persoonlijkheid wijzen eveneens in de richting van de ziekte van Alzheimer. Iemand kan bijvoorbeeld erg verward zijn, of achterdochtig, angstig of afhankelijk van een familielid. Dergelijke wijzigingen zullen uiteraard eerst door de naaste familieleden opgemerkt worden.

Verlies aan gebrek van initiatief hoort eveneens bij de symptomen van de ziekte van Alzheimer. Voorbeelden van zo'n verlies zijn heel de tijd slapen, heel de dag door televisiekijken of niet (meer) bereid zijn om de dagdagelijkse activiteiten te verrichten.

Syndicatie