Kan worden voorspeld of ik al dan niet Alzheimer ga krijgen?

Kan worden voorspeld of ik al dan niet Alzheimer ga krijgen?

Bepaalde verstandelijke vermogens nemen af naarmate het ouder worden

De afgelopen jaren zijn de studies met betrekking tot het ontstaan en de behandeling van de ziekte van Alzheimer in frequentie toegenomen. Dat heeft te maken met het feit dat we nog altijd geen greep hebben gekregen op deze gevreesde aandoening, laat staan dat er een afdoende behandeling is gevonden.

Er is veel te doen geweest rond het Whitehall II onderzoek, waarbij wetenschappers uit de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk samenwerkten rond een Alzheimer-project waarbij de gegevens van enkele duizenden Britse overheidsmedewerkers werden onderzocht. Alle deelnemers waren tussen 45 en 70 jaar oud.

Ze werden gedurende een periode van tien jaar getest en onderzocht, onder andere wat betreft ontwikkeling van geheugen, redeneringsvermorgen, woordenschat, of ze al dan niet vloeiend konden praten enzovoort. Voor de leeftijdscategorie tussen 45 en 49 bleek het redeneringsvermogen over een periode van 10 jaar met 3,60% af te nemen, in mannen tussen 65 en 70 was er sprake van een daling met 9,60% en bij vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie was dat 7,40%.

Kan dan worden voorspeld of ik al dan niet Alzheimer ga krijgen?, zo luidt een logische vraag. Daarvoor is het natuurlijk nog te vroeg, voorlopig is het alsnog onmogelijk om dementie en Alzheimer te voorspellen. Wel zal duidelijk zijn dat het onderzoek naar de aandoening in de tijd zal moeten worden vervroegd.

Bepaalde verstandelijke vermogens nemen af naarmate het ouder worden. Dat is op zich misschien niet zo verrassend, maar wel blijkt dat de ziekte van Alzheimer al in een vroeger stadium de eerste voortekenen afgeeft, veel vroeger dan tot dusver werd aangenomen. Op basis van deze wetenschap kan nu worden gezocht naar manieren waarop de aandoening al in een vroeger stadium kan worden bestreden.

Syndicatie