Kan ik de ziekte van Alzheimer met andere ziekten verwarren?

Kan ik de ziekte van Alzheimer met andere ziekten verwarren?

In een latere fase kan de ziekte van Alzheimer ook iemands motorische vaardigheden gaan aantasten

Kan ik de ziekte van Alzheimer met andere ziekten verwarren? Het antwoord op die vraag is dus duidelijk positief?, hoewel de ziekte van Alzheimer zeer typische symptomen heeft. Het is echter vooral in een later stadium dat er verwarring met andere aandoeningen mogelijk is. In een latere fase kan de ziekte van Alzheimer namelijk ook iemands motorische vaardigheden gaan aantasten

In de beginfase komt het zelden voor dat de ziekte van Alzheimer iemands motorische vaardigheden aantast. Dat wil zeggen dat de meeste patiënten zichzelf nog kunnen aan- en uitkleden, hoewel dat meestal op de automatische piloot zal gebeuren. Ook het omgaan met werktuigen - eenvoudige (kurkentrekker bijvoorbeeld) of minder eenvoudige (boormachines bijvoorbeeld) - kan nog mogelijk zijn. Dat hoeft echter niet zo te blijven.

In een vergevorderd stadium van de aandoening kan iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer echter de controle van zijn motorische vaardigheden verliezen, met alle gevolgen vandien. Hij zal hulpbehoevend worden, zodat in veel gevallen beroep moet worden gedaan op externe hulp. Vaak duiken bij patiënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer echter nog andere symptomen op, die eventueel zelfs in de richting van bijkomende aandoeningen kunnen wijzen.

Spierzwakte of trillende handen zijn echter geen symptomen die dadelijk in de richting van de ziekte van Alzheimer wijzen, ze geven eerder een indicatie van de ziekte van Parkinson of een andere motorische aandoening. Er kan echter verwarring ontstaan met de ziekte van Alzheimer wegens het opduiken van bepaalde symptomen, zoals bijvoorbeeld dementie. Dementie is echter niet kenmerken voor de ziekte van Alzheimer, maar kan er wel één van de symptomen van zijn. Ook stijfheid van de gewrichten hoeft niet noodzakelijk op de ziekte van Alzheimer te wijzen.

Er zijn nog andere ziekten die verwarring met de ziekte van Alzheimer mogelijk maken. In aanmerking komen onder andere:

Andere vormen van dementie, zoals dementie die het gevolg van is van een aantal kleine beroertes
Ook ondervoeding of slechte voeding kan dementie veroorzaken, zodat verwarring met de ziekte van Alzheimer mogelijk is
Depressie
Nier- en leverziekten
Andere infectieziekten

Syndicatie