Mild Cognitive Impairment of MCI is vaak de voorbode van dementie

Mild Cognitive Impairment of MCI is vaak de voorbode van dementie

Onze hersenen krimpen naarmate we ouder worden

Jess Smith, research communications officer bij de Alzheimer’s Society, wijst er op dat Alzheimer bij oudere mensen kan worden vertraagd door een cocktail van vitamines. Die cocktail, bestaande uit onder andere vitamine B12 en B6, zou beletten dat de aftakeling van de hersenen zich voortzet. Volgens mevrouw Smith zou op die manier het opduiken van Alzheimer met 5 jaar uitgesteld kunnen worden.

Mild Cognitive Impairment of MCI is vaak de voorbode van dementie, zo blijkt uit een studie uitgevoerd door de Oxford Group. 1 op 5 mensen boven 70 jaar heeft MCI en ongeveer de helft van hen ontwikkelen in een volgende fase dementie, al dan niet gepaard met Alzheimer. Volgens de Alzheimer’s Association is deze aandoening goed voor 50 tot 80% van alle vormen van dementie.

Onze hersenen krimpen naarmate we ouder worden, dat is een onweerlegbaar feit. Vanaf de leeftijd van 60 jaar is er sprake van een krimp met 0,50% op jaarbasis. Die krimp verloopt sneller bij mensen met te weinig vitamine B12, met MCI of met Alzheimer. Wanneer die krimp inderdaad kan worden vertraagd alvorens Alzheimer in volle hevigheid toeslaat, kan de levenskwaliteit van de bejaarden aanzienlijk verlengd worden.

Ook hun levenskwaliteit zou aanzienlijk verbeterd worden. Hier duiken dus de bovenvermelde vitamines op. Volgens Smith is de werking van de cocktail veel sterker dan algemeen was verwacht, de werking overtrof bovendien alle verwachtingen. Uit MRI scans bleek dat er veel minder grijze massa verloren ging dan bij mensen die geen vitaminekuur ondergingen. Het proteïne homocysteine zou een belangrijke rol in het hele verhaal spelen.

Syndicatie