Aarzel niet om met vragen over Alzheimer naar buiten te komen

Aarzel niet om met vragen over Alzheimer naar buiten te komen

Leven met iemand die Alzheimer heeft, is verre van een pretje

Naarmate we met z’n allen ouder worden, dreigt Alzheimer een steeds groter probleem te worden. In de volksmond is er vaak sprake van dementie, maar in feite is dementie een paraplu die een veel bredere lading dekt. Niet iedereen die dement is, lijdt met andere woorden aan Alzheimer.

Voor de directe omgeving van iemand met Alzheimer duiken heel wat problemen op. Op de eerste plaats is het niet altijd duidelijk of en wanneer iemand aan de gevreesde ziekte lijdt. Er zijn weliswaar een aantal testen beschikbaar, maar die blijken in de praktijk niet altijd betrouwbaar te zijn. Soms wordt een negatief antwoord geven, terwij er uiteindelijk wel degelijk sprake is van de ziekte.

Een ander teer punt is de mate van het bewustzijn bij de Alzheimer-patiënt zelf. Kan die zich in nog meer of mindere mate gelukkig voelen, of is er van gevoelens überhaupt een sprake zijn. Tot nader order weten we weinig over de gevoelens die iemand die aan de ziekte lijdt nog weinig of niets. Meer wetenschappelijk onderzoek is op dat vlak absoluut noodzakelijk.

Maar daarnaast duiken nog tal van andere problemen op, problemen waar niet dadelijk een antwoord op kan worden gegeven. Aarzel daarom niet om met vragen over Alzheimer naar buiten te komen, zowel in Nederland als in België zijn er instanties die antwoorden op deze vragen kunnen geven. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld de Vlaamse Alzheimer Liga (VAL).

Leven met iemand die Alzheimer heeft, is verre van een pretje. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de directe omgeving van de patiënt de hoogst mogelijke vorm van ondersteuning krijgt. Inmiddels hebben we gelukkig toch al wat ervaring met de aandoening opgedaan, zodat op een aantal vragen alvast toch antwoorden gegeven kunnen worden.

Syndicatie